Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory
Kategorie: Aktuálně, akce, Kavky Environmental Challenge

Poslední Kavky Environmental Challenge 2023/2024

Poslední Kavky Environmental Challenge 2023/2024

Půda?!

Půda je jedním z nejcennějších zdrojů na naší planetě, a proto se na ni zaměříme v naší poslední letošní výzvě.

Půda je nepostradatelná pro živou (rostliny, živočichové....) a neživou (voda, klima...) přírodu. Bez ní bychom neměli co jíst. Pojďme se společně podívat, co v půdě žije, jakou má strukturu a jaké vlastnosti, jak voní...

V rámci výzvy si můžeme i něco pěkného zasadit.

O výsledky svého snažení se opět nezapomeňte podělit.

J. Bartoš

 


Vydáno: 12.4.2024 14:24 | 
Přečteno: 253x | 

EVROPSKÁ UNIE * Evropské strukturální a investiční fondy * OP Praha - pól růstu ČR 

Modernizace učebny přírodovědného vzdělávání spolu s podporou využití digitálních technologií ve výuce a zajištění jejich bezdrátové konektivity

je spolufinancován Evropskou unií.

Stručný popis projektu:

Projekt je zaměřen na modernizaci přírodovědné učebny. Projekt je tedy plně v souladu s činností žadatele, kterou je vzdělávání a výchova dětí a mládeže. Modernizací dojde ke zkvalitnění výuky odborných přírodovědných předmětů, čímž dojde k posílení zájmu žáků o výuku těchto předmětů.

Doba realizace projektu byla do 31.10.2021.


Loga - projekt doučováníOd září 2021 do 30.6.2023 jsme se zapojili do aktivit Národního plánu doučování.

Finanční prostředky jsme čerpali na skupinové i individuální doučování žáků z programu „Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy".

Cílem doučování bylo především narovnání vzdělanostních rozdílů ve výsledcích vzdělávání a eliminace negativních dopadů výluk prezenční výuky na výsledky vzdělávání žáků, k nimž došlo v souvislosti s pandemií Covid-19.

 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent