Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory


Kategorie: Aktuálně, akce

Projekt Mikroklima okolí školy

Projekt "Mikroklima okolí školy" je dlouhodobý projekt Ekocentra Koniklec. Žáci v něm získají obecné znalosti o životním prostředí a faktorech, které ho ovlivňují, a poznají blíže prostředí, v němž žijí. Ve školním roce 2019/2020 se do projektu zapojilo 15 základních škol z různých městských částí. Některé školy se stihly věnovat projektu ještě před uzavřením škol, některé se rozhodly pro realizaci projektu na začátku letošního školního roku. Mezi ně patříme i my a nyní jsme projekt dokončili...

Do projektu se zapojili žáci sedmých tříd pod vedením pana učitele Bartoše. Projekt zahájili stanovením kontrolní a zkoumané lokality v okolí školy.

Na základě dotazníkového šetření sedmáci vybrali jako problematickou (doprava, hluk, stavba, odpadky) lokalitu ulice Pujmanové u Centrálního parku.

V terénu pak zkoumali lišejníky. Nalezli zde terčovku bublinatou, brázditou a lesklou a prášenku. Ve škole také hráli hru a učili se o spalovacím procesu.  Bohužel kvůli uzavření škol museli s dalšími pokusy a pracovními listy pokračovat doma, kde třeba prováděli pokus s odpařováním vody z listu rostliny nebo kreslili termosnímek okolí.

Badatelské závěry našich sedmáků a fotografie jejich práce si můžete prohlédnout v elektronických kapsách naší školy na stránkách projektu: https://www.mestodokapsy.cz/?temata=mikroklima-okoli-skoly-2019-2020&skola=zs-kavci-hory&kapsa

V rámci projektu díky dotaci od Městské části Prahy 4 budeme na jaře realizovat opatření, které povede k lepšímu zasakování dešťové vody, tím k většímu výparu a ochlazování okolí a menší prašnosti vzduchu.

Co konkrétně na žáky čeká? To se všichni dozvíme během jarního projektového dne.


Vydáno: 8.12.2020 14:20 | 
Přečteno: 682x | 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent