Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory


Kategorie: Aktuálně, akce

Rozmanitost přírody - zhodnocení poslední výzvy školního roku 21/22

Rozmanitost přírody - zhodnocení poslední výzvy školního roku 21/22

Poslední výzva letošního školního roku byla zaměřena na biologickou rozmanitost. 

Děti z naší mateřské školky vyrazily na školní zahradu, kde pozorovaly okolní přírodu, kterou následně zachytily také výtvarně. Zopakovaly si při tom názvy nejznámějších rostlin a zvířátek, které na zahrádce mohou najít a pozorovat. Připomněly si také, jak se příroda během roku mění.
Na základní škole se šesté třídy zaměřily na mapování lišejníků, které rostou na stromech na školní zahradě. Celkem žáci nalezli čtyři druhy, což poukazuje na fakt, že ovzduší v okolí školy není příliš znečištěno, neboť lišejníky můžeme použít jako bioindikátory čistého vzduchu. Toto pozorování proběhlo v rámci projektu Mikroklima okolí školy, do kterého je šestá třída zapojena.
Nejen lišejníky, ale také mechy a užovky zaujaly Ondru z 1. A, který zachytil na fotografiích jejich pestrost.
Deváťáci se zaměřili na biodiverzitu cévnatých rostlin. Pomocí provázku si vytyčili několik „fytocenologických snímků“ a počítali počty druhů. Zjistili, že ten se liší lokalitu od lokality a školní zahrada je z hlediska počtu druhů relativně bohatá. Horší situace je s bezobratlými živočichy. Těch se na školní zahradě vyskytuje málo. Jako možná řešení nápravy navrhli následující: méně často sekat trávu, nechat místa s vysokou travou, dodat na zahradu větve a kameny, které by představovaly přirozený úkryt pro živočichy.
Podobná zjištění měl i kroužek Mikrobadatelů, kdy děti mimo jiné lovily „hmyzáky“. Nejvíce jich nalezli v okolí stromů a pod kobercem umělé trávy.
Na další výzvu se můžete těšit na začátku nového školního roku. Pokud byste měli nápad, na co by měla být zaměřena, tak mě neváhejte kontaktovat (j.bartos@ksidlisti.cz).
S předstihem Vám přeji příjemně rozmanité, nikoliv „rozmarné“, léto.

J. Bartoš

 


Vydáno: 9.6.2022 18:26 | 
Přečteno: 273x | 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent