Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory


Kategorie: Aktuálně, akce, akce

Stromová výzva - uzavření

Stromová výzva - uzavření

První letošní Kavky Environmental Challenge jsme vyhlásili na začátku října. Tentokrát na dvouměsíční období a pod názvem Stromová výzva aneb zpátky na stromy.

Na základní a střední škole jsme si během stromové výzvy tematickým zvonění připomněli Mezinárodní den stromů. Také rozhlasová relace všem připomněla, jaké funkce a význam mají stromy nejen pro člověka.
Stromy na školní zahradě prozkoumal kroužek malých Mikrobadatelů, který si z listů také vyráběl draky.
První stupeň vytvářel umělecká díla z listí tzv. Land art. Na druhém stupni žáci mapovali stromy v okolí svého bydliště. Deváťáci formou metody stromu rekapitulovali umělecké směry (kořeny – historické pozadí, důvody, kmen - znaky, větve - umělci a děti - nejmenší větývky). Na stromy došlo i v hodinách literární výchovy a slohu. A také po roční covidové pauze proběhla na školním pozemku Výstava na stromech.

A stromová výzva v mateřské školce?

Tam se převážně zaměřili na využití přírodnin pro tvořivou a hravou činnost dětí. Na zahradě MŠ a v blízkém okolí se děti učily vnímat a pozorovat přírodu, také si vysvětlily, proč je pro nás příroda důležitá a z jakého důvodu je třeba ji chránit.

Děti si během dopoledního pobytu venku nasbíraly krásně barevné listy. Vyzkoušely si barvení a otisky listů na papír, učily se také druhy stromů pojmenovat, pomocí výukových obrázků a dětských encyklopedií poznávaly druhy plodů a listů. Pomocí kaštanů si určovaly počet a procvičovaly si tak i čísla. Z přírodního materiálu si vytvořily krásného podzimního dráčka i výzdobu v šatnách.

Děkujeme všem za aktivní účast.

J. Bartoš

 


Vydáno: 7.12.2021 10:17 | 
Přečteno: 272x | 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent