Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory
Kategorie: Aktuálně, akce

Výchovný koncert - Vývoj rockové hudby, hudební kolotoč a hudební škatulky

Ve čtvrtek 14. prosince zavítal do naší školy Milan Parnahaj s hudebním programem určeným žákům prvního a druhého stupně základní školy. 

Cílem tohoto výchovného koncertu bylo seznámit žáky s vývojem české rockové hudby od 50. let 20. století až do současnosti. Pořad byl výborně zpracován, byly využity zvukové autentické ukázky, kdy Milan Parnahaj hrál na elektrickou kytaru a k tomu naživo zpíval. Za ním byla vhodným způsobem využita projekce. Žáci tak měli možnost vidět i autentické záběry z koncertů různých hvězd rockové hudby.

 

Nakonec si někteří odvážlivci mohli s hudebníkem zazpívat. Představení sklidila velký úspěch a zpestřila výuku hudební výchovy. Těšíme se na další návštěvu třeba v příštím školním roce.

M. Pospíšilová

 

 


Vydáno: 15.12.2023 10:46 | 
Přečteno: 470x | 

EVROPSKÁ UNIE * Evropské strukturální a investiční fondy * OP Praha - pól růstu ČR 

Modernizace učebny přírodovědného vzdělávání spolu s podporou využití digitálních technologií ve výuce a zajištění jejich bezdrátové konektivity

je spolufinancován Evropskou unií.

Stručný popis projektu:

Projekt je zaměřen na modernizaci přírodovědné učebny. Projekt je tedy plně v souladu s činností žadatele, kterou je vzdělávání a výchova dětí a mládeže. Modernizací dojde ke zkvalitnění výuky odborných přírodovědných předmětů, čímž dojde k posílení zájmu žáků o výuku těchto předmětů.

Doba realizace projektu byla do 31.10.2021.


Loga - projekt doučováníOd září 2021 do 30.6.2023 jsme se zapojili do aktivit Národního plánu doučování.

Finanční prostředky jsme čerpali na skupinové i individuální doučování žáků z programu „Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy".

Cílem doučování bylo především narovnání vzdělanostních rozdílů ve výsledcích vzdělávání a eliminace negativních dopadů výluk prezenční výuky na výsledky vzdělávání žáků, k nimž došlo v souvislosti s pandemií Covid-19.

 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent