Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory
Kategorie: Aktuálně

Zahájení školního roku 2023/2024

Vážení rodiče, milí žáci a studenti, příznivci Školy Kavčí hory,

už se opět přiblížil okamžik, kdy odstartuje nový školní rok a doufáme, že proběhne hladce, bez komplikací a bude pro nás všechny úspěšný.

Vítáme nové prvňáčky, vítáme nové studenty 1. ročníku i nové pedagogy.

Na školní rok jsme se připravovali zodpovědně, stále se snažíme nejen dobře pracovat, ale také spolupracovat a poskytovat nejen výchovu a kvalitní vzdělávání podle zákona, ale také tolerovat, chápat, pomáhat a podporovat.

Těšíme se na Vás a věříme, že za vzájemné spolupráce a důvěry, s respektem a podporou zvládneme i letošní školní rok minimálně na výbornou.

Hodně úspěchů, radosti a zdraví přeje všem

Vaše škola

Organizace zahájení školního roku

V pondělí 4. září 2023 se těšíme na shledání ve třídách v 8.00, ve škole společně strávíme jednu vyučovací hodinu do 8.45.

Nové prvňáčky přivítáme před školou v 8.15 (před školou si je vyzvednou paní učitelky).

Školní družina je v provozu pro přihlášené žáky.

Oběd se vydává od 11.00 do 12.30 hodin – pouze strávníkům s uhrazenou platbou (zkontrolujte si prosím).

Studentky a studenti 1. ročníku SŠ po přivítání ve třídách odjíždějí na adaptační kurz.

Úterý 5.9.2023

1. stupeň – 4 vyučovací hodiny (do 11.40)

2. stupeň a SŠ – 5 vyučovacích hodin (do 12.35)

Výuka podle zkráceného upraveného rozvrhu a bez odpoledního vyučování (1. stupeň – 4 vyučovací hodiny, 2. stupeň a SŠ – 5 vyučovacích hodin) bude probíhat do 8.9.2023.

Užijte si poslední prázdninové dny Úžasný


Vydáno: 28.8.2023 14:43 | 
Přečteno: 1085x | 

EVROPSKÁ UNIE * Evropské strukturální a investiční fondy * OP Praha - pól růstu ČR 

Modernizace učebny přírodovědného vzdělávání spolu s podporou využití digitálních technologií ve výuce a zajištění jejich bezdrátové konektivity

je spolufinancován Evropskou unií.

Stručný popis projektu:

Projekt je zaměřen na modernizaci přírodovědné učebny. Projekt je tedy plně v souladu s činností žadatele, kterou je vzdělávání a výchova dětí a mládeže. Modernizací dojde ke zkvalitnění výuky odborných přírodovědných předmětů, čímž dojde k posílení zájmu žáků o výuku těchto předmětů.

Doba realizace projektu byla do 31.10.2021.


Loga - projekt doučováníOd září 2021 do 30.6.2023 jsme se zapojili do aktivit Národního plánu doučování.

Finanční prostředky jsme čerpali na skupinové i individuální doučování žáků z programu „Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy".

Cílem doučování bylo především narovnání vzdělanostních rozdílů ve výsledcích vzdělávání a eliminace negativních dopadů výluk prezenční výuky na výsledky vzdělávání žáků, k nimž došlo v souvislosti s pandemií Covid-19.

 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent