Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory
Kategorie: Aktuálně, školní parlament, Světová škola

Zahradní slavnost 2023

Dne 22. června se konala již tradiční zahradní slavnost. Byli jsme rádi, že jsme se opět mohli sejít v hojném počtu.

 

Letošní slavnost se znovu nesla v duchu tématu zodpovědné spotřeby a jak je již zvykem, celou slavnost provázelo mnoho různých aktivit. Návštěvníci si mohli prohlédnout instalaci projektů k tématu zodpovědné spotřeby, které žáci naší školy vytvořili na projektovém dnu ve spolupráci napříč ročníky.

 

Mnoho závodníků různých věkových kategorií se postavilo na start Běhu pro Petera, žačky školy malovaly na obličej a letos jsme znovu měli i tetování hennou, které se vloni ukázalo jako velmi populární. Návštěvníci si mohli zakoupit dobroty, grilované občerstvení nebo sešity světové školy, na nový školní rok. Děti se také mohly zúčastnit zábavných her, které pro ně uspořádal školní parlament.

 

K vidění byl i bohatý kulturní program – zpěv, tanec a sportovní ukázky. Kromě našich žáků vystoupil také sbor Prážata a hudební skupina našeho pana učitele Enrique Rendóna, Tres Árboles.

 

Výtěžek ze zahradní slavnosti poputuje na školné pro Petera do Keni.

 

Děkujeme všem návštěvníkům, doufáme, že jste si slavnost užili a přejeme vám krásné a pohodové léto.


Vydáno: 26.6.2023 15:38 | 
Přečteno: 543x | 

EVROPSKÁ UNIE * Evropské strukturální a investiční fondy * OP Praha - pól růstu ČR 

Modernizace učebny přírodovědného vzdělávání spolu s podporou využití digitálních technologií ve výuce a zajištění jejich bezdrátové konektivity

je spolufinancován Evropskou unií.

Stručný popis projektu:

Projekt je zaměřen na modernizaci přírodovědné učebny. Projekt je tedy plně v souladu s činností žadatele, kterou je vzdělávání a výchova dětí a mládeže. Modernizací dojde ke zkvalitnění výuky odborných přírodovědných předmětů, čímž dojde k posílení zájmu žáků o výuku těchto předmětů.

Doba realizace projektu byla do 31.10.2021.


Loga - projekt doučováníOd září 2021 do 30.6.2023 jsme se zapojili do aktivit Národního plánu doučování.

Finanční prostředky jsme čerpali na skupinové i individuální doučování žáků z programu „Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy".

Cílem doučování bylo především narovnání vzdělanostních rozdílů ve výsledcích vzdělávání a eliminace negativních dopadů výluk prezenční výuky na výsledky vzdělávání žáků, k nimž došlo v souvislosti s pandemií Covid-19.

 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent