Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory


Kategorie: zápis do 1. třídy

Aktualizované informace k zápisu do 1. třídy pro školní rok 2021/2022

 

Z důvodu nepříznivé epidemiologické situace proběhnou zápisy do 1 třídy on-line.

 

Prostřednictvím webových stránek se můžete  zúčastnit on line zápisu. V připraveném modulu můžete  vyplnit údaje do interaktivního formuláře, přiložit přílohy (např. kopii rodného listu) a odeslat emailem s elektronicky ověřeným podpisem, datovou schránkou nebo emailem  (pak je ale třeba ověřit v  domluveném termínu originál rodného listu a autorizovat přihlášku k základnímu vzdělávání - kancelář školy, pracovní dny 8.00 - 14.00).

 

Zápis on-line

 

Motivační část zápisu s jednotlivými dětmi proběhla 6. a 7. 4. 2021, kdy jste si mohli pro své dítě rezervovat čas, ve kterém se mu věnovala paní učitelka přes MS Teams.

 

Potřebujete-li jiný termín, napište na email j.kolarova@ksidlisti.cz a náhradní termín si určitě domluvíme.

 

I nadále je možné  formuláře k zápisu stáhnout z webových stránek a vyplněné je osobně doručit  do 30. 4. 2021 v pracovní dny v době od 8.00 do 14.00 do kanceláře školy, či vhodit do schránky na hlavní budově školy.

 

 Oznámení rodičům žáků 1. tříd ZŠ
 169 kB  pdf
 Zápisní lístek   179 kB  pdf doc
 Žádost o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky  220 kB   pdf doc
 Žádost o přijetí dítěte před dosažením věku 6 let  160 kB  pdf doc
 Žádost o odklad školní docházky  159 kB  pdf doc
     

 

Do dvou  prvních  tříd přijmeme  po 25 žácích. Přednostně jsou přijímány děti, které patří do spádového obvodu školy a sourozenci již docházejících žáků.  Překročí-li počet přihlášek  (včetně dětí nespádových) počet volných míst, pořadí přijetí bude losováno.

 

S třídními schůzkami pro budoucí prvňáčky za účasti dětí i rodičů počítáme 23. 6. 2021 v 17.00, kdy už snad bude možné prezenční seznámení s třídními učitelkami a budovou školy.

 

Nahlížení do spisu je možné 28. 4. 2021 od 15 do 16 hodin.

 

Dne 5. 5. 2021 bude zveřejněn seznam přijatých žáků pod registračním číslem na webových stránkách školy. Nepřijatí žáci obdrží rozhodnutí o nepřijetí žáka k základnímu vzdělávání.

 

Vedení školy

 


Vydáno: 2.4.2021 14:18 | 
Přečteno: 855x | 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent