Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory


Kategorie: zápis do 1. třídy

Doporučení k zápisu do 1. třídy – MŠMT ČR

Vážení rodiče,

chcete-li ulehčit svému dítěti vstup do 1. třídy, využijte, prosím, několik důležitých doporučení:

  • Věnujte dítěti při rozhovoru soustředěnou pozornost.
  • Vyprávějte a čtěte dítěti, protože televize vás nenahradí.
  • Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi.
  • Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí, zvířat a rostlin.
  • Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do nich zapojte.
  • Upevňujte prostorovou orientaci dítěte a pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpřed, vzad, za…
  • Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování.
  • Trénujte změny denního režimu související se školní docházkou.
  • Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi.


Vydáno: 16.2.2022 15:47 | 
Přečteno: 654x | 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent