Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory

Třídní schůzky pro rodiče BUDOUCÍCH PRVŃÁČKŮ

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

zveme vás na úvodní třídní schůzky, které se konají ve středu 5.6.2024 v 17 hodin.
Seznámíte se s třídními učitelkami, dostanete informace k organizaci 1. školního dne i průběhu školního roku, informaci o pomůckách, školní družině, můžete přihlásit svého prvňáčka ke staravování.

Přihlášení ke stravování - školní jídelna - od 16.15 (čipová karta stojí 60,- Kč)

Třidy najdete ve 3. patře, školní jídelna je v přízemí.

Těšíme se na vaši účast


Vydáno: 27.5.2024 10:00 | 
Přečteno: 161x | 

EVROPSKÁ UNIE * Evropské strukturální a investiční fondy * OP Praha - pól růstu ČR 

Modernizace učebny přírodovědného vzdělávání spolu s podporou využití digitálních technologií ve výuce a zajištění jejich bezdrátové konektivity

je spolufinancován Evropskou unií.

Stručný popis projektu:

Projekt je zaměřen na modernizaci přírodovědné učebny. Projekt je tedy plně v souladu s činností žadatele, kterou je vzdělávání a výchova dětí a mládeže. Modernizací dojde ke zkvalitnění výuky odborných přírodovědných předmětů, čímž dojde k posílení zájmu žáků o výuku těchto předmětů.

Doba realizace projektu byla do 31.10.2021.


Loga - projekt doučováníOd září 2021 do 30.6.2023 jsme se zapojili do aktivit Národního plánu doučování.

Finanční prostředky jsme čerpali na skupinové i individuální doučování žáků z programu „Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy".

Cílem doučování bylo především narovnání vzdělanostních rozdílů ve výsledcích vzdělávání a eliminace negativních dopadů výluk prezenční výuky na výsledky vzdělávání žáků, k nimž došlo v souvislosti s pandemií Covid-19.

 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent