Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory
Kategorie: zápis do 1. třídy

Výsledky elektronického zápisu do první třídy pro školní rok 2021/2022

V souladu s ustanovením § 46 odst. 1 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, Škola Kavčí hory – Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb, Praha 4, K Sídlišti 840, zastoupená ředitelkou školy Mgr. Helenou Pondělíčkovou zveřejňuje seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem účastnících se zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2021/2022 s výsledkem řízení u každého uchazeče, který obsahuje:

  1. Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče
  2. Seznam nepřijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče
  3. Seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem, u nichž bylo přerušeno řízení
  4. Vylosované pořadí nespádových uchazečů pod přiděleným registračním číslem
  5. Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem

1. Seznam přijatých uchazečů pod registračním číslem s výsledkem řízení
    u každého uchazeče

Registrační číslo

Výsledek zápisu

 N451E

přijat(a)

 CYZ5E

přijat(a)

 K1LI2

přijat(a)

 U9BSM

přijat(a)

 XFFR7

přijat(a)

 5PV19

přijat(a)

 JNYKN

přijat(a)

 VB4DA

přijat(a)

 EFNMR

přijat(a)

 FVNYP

přijat(a)

 QLF8A

přijat(a)

 6YXNX

přijat(a)

 NUARC

přijat(a)

 TWHXW

přijat(a)

 4F56P

přijat(a)

 R1Y2F

přijat(a)

 DR8KP

přijat(a)

 7HK32

přijat(a)

 LM8U5

přijat(a)

 SVBVH

přijat(a)

 7QDCU

přijat(a)

 Z72QU

přijat(a)

 KMXPL

přijat(a)

 GF5PO

přijat(a)

 5Y8EF

přijat(a)

 V55GO

přijat(a)

 BL9CZ

přijat(a)

 85KJP

přijat(a)

 ONQWD

přijat(a)

 L89CX

přijat(a)

 B3RXL

přijat(a)

 KIXEN

přijat(a)

 QDW6R

přijat(a)

 THBGF

přijat(a)

 UZ3MO

přijat(a)

 RXKU7

přijat(a)

 A1UEP

přijat(a)

 4PE32

přijat(a)

 KZ9T7

přijat(a)

 18SY7

přijat(a)

 ODQ0P

přijat(a)

 ULR3D

přijat(a)

 D5MF3

přijat(a)

 WP2P1

přijat(a)

 47NG4

přijat(a)

 PD6RB

přijat(a)

 P38HL

přijat(a)

 8RBWD

přijat(a)

 HA1E1

přijat(a)

 KSO3Z

přijat(a)

 

2. Seznam nepřijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem
    řízení u každého uchazeče

Registrační číslo

Výsledek zápisu

 RF755

nepřijat(a)

 B9U5I

nepřijat(a)

 L8UZR

nepřijat(a)

 HX2ZM

nepřijat(a)

 TOOW7

nepřijat(a)

 63FID

nepřijat(a)

 CUCU5

nepřijat(a)

 OX46Z

nepřijat(a)

 Z6UCI

nepřijat(a)

 JFXY7

nepřijat(a)

 ICT9N

nepřijat(a)

 3GXKX

nepřijat(a)

 

3. Seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem, u nich bylo přerušeno
    řízení

Registrační číslo

 HOI2E

 3NBTS

 PIHUA

 LKX3D

 XY4JC

 

4. Vylosované pořadí nespádových uchazečů pod přiděleným registračním číslem 

Registrační číslo

Vylosované pořadí

 QDW6R

1.

 THBGF

2.

 UZ3MO

3.

 RXKU7

4.

 A1UEP

5.

 4PE32

6.

 KZ9T7

7.

 18SY7

8.

 ODQ0P

9.

 ULR3D

10.

 D5MF3

11.

 WP2P1

12.

 47NG4

13.

 PD6RB

14.

 P38HL

15.

 8RBWD

16.

 HA1E1

17.

 KSO3Z

18.

 RF755

19.

 B9U5I

20.

 L8UZR

21.

 HX2ZM

22.

 TOOW7

23.

 63FID

24.

 CUCU5

25.

 OX46Z

26.

 Z6UCI

27.

 JFXY7

28.

 ICT9N

29.

 3GXKX

30.

 

Rozhodnutí o nepřijetí se vydávají dne 11.5. 2021 od 13 do 18 hodin v kanceláři školy.

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání k Odboru školství a mládeže Magistrátu hlavního města Prahy, Jungmannova 35, 111 21 Praha 1.

Odvolání se podává prostřednictvím ředitelky Školy Kavčí hory - Mateřské školy, Základní školy a Střední odborné školy služeb, Praha 4, K Sídlišti 840 do patnácti dnů ode dne oznámení rozhodnutí. 

 

5. Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním
    číslem

V Praze, dne 5. května 2021

 


Vydáno: 5.5.2021 8:00 | 
Přečteno: 404x | 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent