Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory
Kategorie: Důležité, zápis do 1. třídy

Výsledky zápisu do 1. třídy ZŠ pro školní rok 2024/2025

V souladu s ustanovením § 46 odst. 1 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, Škola Kavčí hory – Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb, Praha 4, K Sídlišti 840, zastoupená ředitelkou školy Mgr. Helenou Pondělíčkovou zveřejňuje seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem účastnících se zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2024/2025 s výsledkem řízení u každého uchazeče, který obsahuje:

  1. Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče
  2. Vylosované pořadí nespádových nepřijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem
  3. Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem

1Seznam přijatých uchazečů pod registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče

Registrační číslo

Výsledek zápisu

2KLUR

přijat(a)

WXTQ0

přijat(a)

A1RVB

přijat(a)

7206Z

přijat(a)

AAA17

přijat(a)

QC2DJ

přijat(a)

AAA80

přijat(a)

AAA81

přijat(a)

AAA12

přijat(a)

AAA11

přijat(a)

AAA10

přijat(a)

AAA99

přijat(a)

P6TC4

přijat(a)

QHMIC

přijat(a)

U48IL

přijat(a)

QI30Q

přijat(a)

5XEKE

přijat(a)

BOVUK

přijat(a)

E1OVK

přijat(a)

JNGIJ

přijat(a)

8URSE

přijat(a)

AAA85

přijat(a)

AAA83

přijat(a)

AAA16

přijat(a)

Y9W5K

přijat(a)

7MTQO

přijat(a)

Z2A54

přijat(a)

AAA78

přijat(a)

X2TJO

přijat(a)

GHP7Q

přijat(a)

AAA53

přijat(a)

AAA72

přijat(a)

B7J04

přijat(a)

AAA73

přijat(a)

AAA14

přijat(a)

JF0WI

přijat(a)

7GVT4

přijat(a)

S7M0X

přijat(a)

AAA18

přijat(a)

HBX4A

přijat(a)

DQT7D

přijat(a)

AAA52

přijat(a)

AAA01

přijat(a)

AAA31

přijat(a)

AAA02

přijat(a)

R45YU

přijat(a)

 

2. Vylosované pořadí nespádových nepřijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem

Registrační číslo

Vylosované pořadí

93JCX

1.

4NS9O

2.

AAA32

3.

AAA79

4.

FFHE7

5.

AAA33

6.

AAA30

7.

UD85L

8.

RNNC2

9.

5PHXB

10.

AAA77

11.

TNJDZ

12.

8TZWE

13.

OKZWT

14.

AAA35

15.

MI8U1

16.

AAA82

17.

AAA13

18.

LMIGX

19.

AAA34

20.

9VZQT

21.

AAA51

22.

AAA74

23.

02520

24.

R45YF

25.

KTUYX

26.

INHV3

27.

M21VK

28.

AAA84

29.

AAA75

30.

3FPBE

31.

V8DI1

32.

AAA98

33.

HTT1Y

34.

WMXT2

35.

68YUE

36.

3GCQM

37.

CYXNN

38.

C0JVR

39.

BLY57

40.

AAA15

41.

O35CB

42.

UHJWJ

43.

AAA76

44.

AAA70

45.

AAA71

46.

AAA54

47.

P2NEI

48.

 

Rozhodnutí o nepřijetí se vydává dne 6.5. 2024 od 8.00 do 16.30  v kanceláři školy.

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání k Odboru školství a mládeže Magistrátu hlavního města Prahy, Jungmannova 35, 111 21 Praha 1.

Odvolání se podává prostřednictvím ředitelky Školy Kavčí hory – Mateřské školy, Základní školy a Střední odborné školy služeb, Praha 4, K Sídlišti 840 do patnácti dnů ode dne oznámení rozhodnutí. 

 

3. Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem

V Praze, dne 3. května 2024


Vydáno: 3.5.2024 8:32 | 
Přečteno: 535x | 

EVROPSKÁ UNIE * Evropské strukturální a investiční fondy * OP Praha - pól růstu ČR 

Modernizace učebny přírodovědného vzdělávání spolu s podporou využití digitálních technologií ve výuce a zajištění jejich bezdrátové konektivity

je spolufinancován Evropskou unií.

Stručný popis projektu:

Projekt je zaměřen na modernizaci přírodovědné učebny. Projekt je tedy plně v souladu s činností žadatele, kterou je vzdělávání a výchova dětí a mládeže. Modernizací dojde ke zkvalitnění výuky odborných přírodovědných předmětů, čímž dojde k posílení zájmu žáků o výuku těchto předmětů.

Doba realizace projektu byla do 31.10.2021.


Loga - projekt doučováníOd září 2021 do 30.6.2023 jsme se zapojili do aktivit Národního plánu doučování.

Finanční prostředky jsme čerpali na skupinové i individuální doučování žáků z programu „Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy".

Cílem doučování bylo především narovnání vzdělanostních rozdílů ve výsledcích vzdělávání a eliminace negativních dopadů výluk prezenční výuky na výsledky vzdělávání žáků, k nimž došlo v souvislosti s pandemií Covid-19.

 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent