Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory
Kategorie: zápis do 1. třídy

Zralost dítěte ke školní docházce

Dítě musí být přiměřeně tělesně i duševně vyspělé (konzultujte s pediatrem popř. psychologem).

Co by mělo dítě umět před nástupem do školy ?

  • správně mluvit, vyslovovat, neplést a nezaměňovat hlásky
  • umět vyprávět krátký příběh
  • soustředit pozornost – poslouchat pohádku, hrát si se stavebnicí 10-20 minut
  • umět nakreslit jednoduchý geometrický obrazec, dokázat napodobit tvar
  • správně držet tužku v tzv. „špetce“
  • znát většinu barev
  • umět se orientovat v prostoru (dole, vlevo)
  • rozumět základním pojmům souvisejícími s časem (zítra, ráno)
  • je schopné spolupracovat s vrstevníky
  • umět přiměřeně komunikovat s dospělými, je ochotné se podřídit cizí autoritě


Vydáno: 16.2.2022 15:45 | 
Přečteno: 665x | 

EVROPSKÁ UNIE * Evropské strukturální a investiční fondy * OP Praha - pól růstu ČR 

Modernizace učebny přírodovědného vzdělávání spolu s podporou využití digitálních technologií ve výuce a zajištění jejich bezdrátové konektivity

je spolufinancován Evropskou unií.

Stručný popis projektu:

Projekt je zaměřen na modernizaci přírodovědné učebny. Projekt je tedy plně v souladu s činností žadatele, kterou je vzdělávání a výchova dětí a mládeže. Modernizací dojde ke zkvalitnění výuky odborných přírodovědných předmětů, čímž dojde k posílení zájmu žáků o výuku těchto předmětů.

Doba realizace projektu byla do 31.10.2021.


Loga - projekt doučováníOd září 2021 do 30.6.2023 jsme se zapojili do aktivit Národního plánu doučování.

Finanční prostředky jsme čerpali na skupinové i individuální doučování žáků z programu „Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy".

Cílem doučování bylo především narovnání vzdělanostních rozdílů ve výsledcích vzdělávání a eliminace negativních dopadů výluk prezenční výuky na výsledky vzdělávání žáků, k nimž došlo v souvislosti s pandemií Covid-19.

 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent