O školce rss

Naše mateřská škola stojí v klidné lokalitě Kavčích hor, kde se nachází četná sportoviště a hřiště. Okolí tvoří převážně zeleň s parkovou úpravou. V docházkové vzdálenosti je také centrální park Pankrác, který je často cílem našich procházek a místem konání nejrůznějších naučných a zábavních akcí pro děti.

V mateřské škole jsou dva pavilony a jedna hospodářská budova. Ve dvou pavilonech se nachází čtyři třídy označené symboly zvířátek (ježci , myšky , krtci, zajíci).
Pedagogický sbor tvoří osm kvalifikovaných učitelek a jeden asistent pedagoga. Děti jsou rozděleny do tří věkově smíšených tříd a jedné, která se skládá výhradně z předškolních dětí. Program v jednotlivých třídách je přizpůsoben individuálním věkovým zvláštnostem a zaměřen na rozvoj osobnostních schopností a dovedností tak, aby při odchodu do základní školy byly děti připraveny fyzicky, sociálně, citově a rozumově na roli školáka. Školní pavilony obklopuje krásná školní zahrada se vzrostlými stromy, keři a další zelení v parkové úpravě. Ta poskytuje dětem dostatek možností pro pohybové hry, pozorování a estetické vnímání přírody, pěstitelské aktivity i relaxaci a odpočinek. Na školkové zahradě se děti z jednotlivých tříd pravidelně starají o květinový a bylinkový záhonek.
Provozní doba naší mateřské školy je od 6:30 do 17:00 hodin.

Pracujeme podle vlastního školního vzdělávacího programu „Jaro, léto, podzim, zima, ve školce je prostě prima…“, v němž se zaměřujeme zejména na zdravý tělesný a duševní rozvoj dětí a radostné prožívání dětství.

Naším mottem je „S úsměvem, pohybem a zdravou stravou vkročíme do života pravou nohou“. Zaměřujeme se holistickým způsobem na zdravý životní styl, aby se dětem dostávalo rovnoměrného rozvoje tělesného i duševního. Ve školním výchovně vzdělávacím programu umožňujeme dětem získávat kompetence, které vedou k přirozenému dodržování zdravého životního stylu. Své místo zde proto má pestrý a vyvážený jídelníček, dostatečné množství pohybu, spánku a relaxace, pitný režim, kde je základem čistá voda, a v neposlední řadě také duševní vyrovnanost a pohoda.

Vycházíme z poznatků moderní pedagogiky a psychologie a snažíme se přiblížit prostředím, metodami a výchovně vzdělávací činností současné rodině. Ve výchově a vzdělávání se přizpůsobujeme individualitám dětí a pracujeme s dětmi formou nabídky činností. Volíme přitom takové způsoby práce, které jsou pro děti přirozené a vhodné.

Akce vytváříme a pořádáme v návaznosti na roční období. Cílem je kromě zpestření školního vzdělávacího programu také vytváření přátelské a pohodové atmosféry v naší školce. Tyto akce jdou i ruku v ruce s tradicemi a zvyky. Setkáváme se při „Štrůdliádě, oslavách svátku maminek a dne dětí, vánočních besídkách a při rozloučení s předškoláky i na dalších akcí pro veřejnost.

Vzhledem k tomu, že jsme součástí školy Kavčí hory (základní a střední školy), máme možnost využívat tělocvičnu nebo počítačovou a multifunkční učebnu. Žáci a studenti vymýšlejí a spoluorganizují pro děti projektové dny, které jsou také velmi oblíbené.

Spolupracujeme s učitelkami z 1. stupně ZŠ. Naši předškoláci mají možnost pravidelně navštěvovat „Přípravku na školu“. Pro děti, které se hlásí do naší mateřské školy, organizujeme „Zvykání na školku“ .

Využíváme Centra poradenských služeb ve škole Kavčí hory a spolupracujeme s logopedkou, která se stará o včasné odhalení řečových vad a jejich nápravu.

Pro děti nejstarší věkové skupiny pořádáme ozdravné pobyty a plavecké kurzy.

V rámci zpestření školního výchovně vzdělávacího programu nabízíme kroužky
a zájmové aktivity v odpoledních hodinách (fotbal, tanečky, angličtinu).


Tato kategorie neobsahuje žádné články.

Kde nás najdete
  • Mateřská škola - Kaplická

  • Kaplická 841
  • 140 00  Praha 4
  •  
  • E-mail:
  •   mskaplicka@ksidlisti.cz
  • Tel:
  •   +420 241 731 467
  • Školní jídelna:
  •   +420 241 090 239
By vocis © 2016 • Sunlight CMS