Režim dne rss

Režim dne při pobytu dětí v MŠ, 2017/2018

 

Vážení rodiče a milé děti,

jsme rádi, že Vás můžeme přivítat v hezkém a moderním prostředí naší školky. Pro vaši informaci přinášíme některá důležitá upozornění a rozvrh dne MŠ: 

REŽIM DNE 

6. 30 - 8. 30

Ranní scházení dětí, volné hry podle přání a zájmu dětí, skupinové činnosti dětí s učitelkou, pohybové aktivity (provozované převážně ve třídě), smyslové hry, individuální péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami a nadanými dětmi, jazykové chvilky, zájmové činnosti
Ranní kruh (komunikativní činnosti dětí mezi sebou, vedená a usměrňovaná učitelkou), ranní pohybová aktivita (může být přesunuta na dobu před pobytem venku nebo provedena na školní zahradě)

8. 30 - 9. 00

Hygiena, příprava na svačinu, svačina, hygiena

9. 00 - 9. 30

Didakticky cílené činnosti, spontánní činnosti záměrně navozené, prožitkové činnosti dětí s učitelkou dle plánu (ve skupinách, individuálně i frontálně)

9. 30 - 11. 30

Příprava na pobyt venku, pobyt venku, spontánní aktivity (většinou na školní zahradě), mohou být nahrazeny procházkou do okolí MŠ, případně výletem, zájmové činnosti

11. 30 - 12. 00

Hygiena, oběd, hygiena

12. 20 - 13. 00

Odchod dětí po obědě domů

12. 30 - 14. 30

Mladší děti odpočinek v pyžamech na lehátku. Nejstarší věková skupina a skupina dětí s nižší potřebou spánku – odpočinek a relaxace na lehátku podle potřeby, pak volné a individuální manipulační hry na vymezeném prostoru, rukodělné a zdravotně zaměřené činnosti.

14. 30 - 15. 00

Probouzení, pohybová aktivita (protažení na lehátku), vstávání, hygiena, oblékání, svačina, hygiena

14. 45 - 17. 00

Rozcházení dětí, zájmové hry dětí ve třídě nebo na zahradě (individuální, skupinové, řízené nebo spontánní), pohybové hry, zájmové činnosti


(Časový rozvrh se překrývá, je přizpůsoben individuálním potřebám dětí a může mít v jednotlivých odděleních drobné odchylky)

Vstup do mateřské školy je pouze brankou u školního hřiště. Hlavní vchod do MŠ je z bezpečnostních důvodů přes den uzamčen a je otevřen:

6:30 – 8:45

Ranní scházení

12:20 – 13:00

Vyzvedávání po obědě

14:30 – 17:00

Vyzvedávání po odpočinku

Počítejte prosím s tímto časovým rozvrhem tak, abyste stačili opustit prostory MŠ do uzamčení.

 

Od 6:30 do 7:30 se všechny děti scházejí ve třídě MYŠKY - děti se přivádí převlečené již do oblečení určeného pro pobyt ve třídě.


Tato kategorie neobsahuje žádné články.

Kde nás najdete
  • Mateřská škola - Kaplická

  • Kaplická 841
  • 140 00  Praha 4
  •  
  • E-mail:
  •   mskaplicka@ksidlisti.cz
  • Tel:
  •   +420 241 731 467
  • Školní jídelna:
  •   +420 241 090 239
By vocis © 2016 • Sunlight CMS