Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory

Články autora


< návrat zpět

Zahradní slavnost 2024

Dne 25. června 2024 se ve Škole Kavčí hory uskutečnila dlouho očekávaná zahradní slavnost, která přilákala nejen žáky a rodiče, ale i širokou veřejnost. Přišli se na nás podívat i zástupci Městské části Praha 4, konkrétně pan starosta Ondřej Kubín a 1. místostarostka paní Irena Michalcová.

 

Autor: Jana Králová  •  Vydáno: 30.6.2024 19:59  •  Přečteno: 86x

Sportovní den 2. stupně 2024

Ve čtvrtek 20. června 2024 proběhl sportovní den pro žáky 2. stupně.

 

Autor: Jana Králová  •  Vydáno: 30.6.2024 17:07  •  Přečteno: 70x

Loučení s deváťáky

I v letošním školním roce jsme se rozloučili s žáky deváté třídy.

 

Autor: Jana Králová  •  Vydáno: 30.6.2024 16:13  •  Přečteno: 68x

Aktivita žáků 2. stupně 23/24

Mezi nejaktivnější žáky na 2. stupni patří:

 

Autor: Jana Králová  •  Vydáno: 30.6.2024 15:59  •  Přečteno: 64x

Matematický klokan na 2. stupni 23/24

Letos se opět žáci 2. stupně zapojili do Matematického klokana.

 

Autor: Jana Králová  •  Vydáno: 30.6.2024 15:12  •  Přečteno: 62x

Europa experience

Návštěva studentů 1. ročníku oboru veřejná správa v Europa experience: Simulační hra na poslance Evropského parlamentu.

 

Autor: Jana Králová  •  Vydáno: 30.6.2024 14:53  •  Přečteno: 63x

Olympijský odznak 2024

Olympijský odznak 2024

V termínu 26. dubna se konala na ZŠ Bítovská sportovní akce souboj o Prahu 4 – olympijský odznak 2024. Školu Kavčí hory reprezentovalo na soutěži celkem 24 vybraných žáků z 5.-8. tříd., v kategorii jednotlivců a družstev. Soutěž proběhla pod patronací českého olympijského výboru a městské části Praha 4.

 

Autor: Jana Králová  •  Vydáno: 30.6.2024 14:46  •  Přečteno: 43x

T-Mobile Olympijský běh

Ve středu 19. června se konal již tradiční T-Mobile Olympijský běh. Akce proběhla v areálu ZŠ Bítovská pod patronátem Olympijského výboru a městské části Praha 4.

 

Autor: Jana Králová  •  Vydáno: 30.6.2024 14:39  •  Přečteno: 20x

Zápis z jednání školské rady ze dne 25.6.2024

 1. Informace ředitelky školy Mgr. Pondělíčkové k průběhu školního roku 2023/24 (akce, personální otázky – nepedagogičtí pracovníci)
 2. Projednání a následné hlasování o změně čl. IV. školního řádu pro ZŠ ve znění:

 

  1. Žáci nenosí do školy cenné předměty a větší částky peněz. Škola je za jejich případnou ztrátu odpovědná pouze na základě obecných předpisů o odpovědnosti za škodu.
  2. Pokud žák nosí mobilní telefon do školy a další elektronická zařízení s připojením na internet, s příchodem do školy zařízení vypne a uloží do své šatní skříňky, kterou uzamkne.
  3. Žákům není ve škole povoleno používání mobilních telefonů (včetně chytrých hodinek se SIM, osobních tabletů a dalších elektronických zařízení podporujících připojení k internetu). Zákaz používání všech výše uvedených elektronických zařízení se vztahuje i na dobu, kdy probíhá výuka mimo budovu školy.
  4. Výjimky v používání elektronických zařízení (např. pro zdravotní účely) povoluje osoba pověřená ředitelkou školy.

 

Změna školního řádu byla schválena školskou radou

 1. Ředitelka školy Mgr. Pondělíčková zřídila volební komisi pro volby členů školské rady z řad pedagogických pracovníků. Volby proběhnou v měsíci září. Kandidáti se mohou hlásit již nyní členům volební komise ve složení: Mgr. Jan Bartoš, Mgr. Kateřina Měšťánková, Mgr. Jiřina Šíbová.
 2. Předpokládaný termín dalšího jednání je září 2024

 

Zapsala: Měšťánková

Autor: Jana Králová  •  Vydáno: 27.6.2024 18:21  •  Přečteno: 59x

Národní finále Ekonomické olympiády pro ZŠ

V pátek 21. června 2024 proběhlo na Vysoké škole ekonomické v Praze Národní finále Ekonomické olympiády pro základní školy.

 

Autor: Jana Králová  •  Vydáno: 27.6.2024 18:19  •  Přečteno: 51x

Přednáška od Linkin Sphere

Dne 25. 6. 2024 se studenti prvního ročníku zúčastnili přednášky od organizace Linkin Sphere.

 

Autor: Jana Králová  •  Vydáno: 27.6.2024 18:08  •  Přečteno: 55x

Běh pro Jedličku

Dne 25. 6. 2024 se studenti prvního a druhého ročníku zúčastnili charitativního Běhu pro Jedličku.

 

Autor: Jana Králová  •  Vydáno: 27.6.2024 18:02  •  Přečteno: 62x

Anglická recitační soutěž

V pondělí 17. 6. 2024 proběhlo předávání diplomů a cen za školní kolo anglické recitační soutěže za účasti paní ředitelky Pondělíčkové a vyučujících anglického jazyka.

 

Autor: Jana Králová  •  Vydáno: 27.6.2024 17:56  •  Přečteno: 59x

Exkurze do Štrasburku

Ve dnech 19.6.-20.6. 2024 jsme se studenty vyjeli na exkurzi do Štrasburku.

 

Autor: Jana Králová  •  Vydáno: 27.6.2024 17:46  •  Přečteno: 51x

Sbírka pro Azylový dům Otevřené srdce

V měsíci červnu na naší škole proběhla sbírka pro Azylový dům Otevřené srdce. Tato sociální služba je určena pro matky s dětmi, které nemají kde bydlet.

 

Autor: Jana Králová  •  Vydáno: 27.6.2024 17:35  •  Přečteno: 55x

Strana:  1 2 3 4 5 6 7 8 9   další » ... 63

EVROPSKÁ UNIE * Evropské strukturální a investiční fondy * OP Praha - pól růstu ČR 

Modernizace učebny přírodovědného vzdělávání spolu s podporou využití digitálních technologií ve výuce a zajištění jejich bezdrátové konektivity

je spolufinancován Evropskou unií.

Stručný popis projektu:

Projekt je zaměřen na modernizaci přírodovědné učebny. Projekt je tedy plně v souladu s činností žadatele, kterou je vzdělávání a výchova dětí a mládeže. Modernizací dojde ke zkvalitnění výuky odborných přírodovědných předmětů, čímž dojde k posílení zájmu žáků o výuku těchto předmětů.

Doba realizace projektu byla do 31.10.2021.


Loga - projekt doučováníOd září 2021 do 30.6.2023 jsme se zapojili do aktivit Národního plánu doučování.

Finanční prostředky jsme čerpali na skupinové i individuální doučování žáků z programu „Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy".

Cílem doučování bylo především narovnání vzdělanostních rozdílů ve výsledcích vzdělávání a eliminace negativních dopadů výluk prezenční výuky na výsledky vzdělávání žáků, k nimž došlo v souvislosti s pandemií Covid-19.

 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent