Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory

Kurzy a projekty rss

Kurz PC pro Zdravotnické zařízení MČ Praha 4

V prvních měsících tohoto školního roku se na naší škole uskutečnily kurzy počítačů pro Zdravotnické zařízení MČ Praha 4, respektive jejich zaměstnanců.

Cílem kurzů bylo získání nových teoretických i praktických znalostí a dovedností, které potřebují při své práci.

Po skončení kurzů nám byl zaslán děkovný dopis, který si můžete přečíst zde. Jsme rádi, že jsme mohli přispět k dalšímu rozvoji těchto pracovníků.

Děkovný dopis ke stažení zde

Autor: Jana Králová  •  Vydáno: 23.11.2017 15:54  •  Přečteno: 1348x

Kurz zdravotníka

Autor: Jana Králová  •  Vydáno: 10.6.2015 9:49  •  Přečteno: 2163x

Projekt Zpátky do školy

Autor: Jana Králová  •  Vydáno: 3.3.2014 9:29  •  Přečteno: 2680x

Kurzy PC pro rodiče s dětmi

Autor: Jana Králová  •  Vydáno: 3.3.2014 9:25  •  Přečteno: 2540x

EVROPSKÁ UNIE * Evropské strukturální a investiční fondy * OP Praha - pól růstu ČR 

Modernizace učebny přírodovědného vzdělávání spolu s podporou využití digitálních technologií ve výuce a zajištění jejich bezdrátové konektivity

je spolufinancován Evropskou unií.

Stručný popis projektu:

Projekt je zaměřen na modernizaci přírodovědné učebny. Projekt je tedy plně v souladu s činností žadatele, kterou je vzdělávání a výchova dětí a mládeže. Modernizací dojde ke zkvalitnění výuky odborných přírodovědných předmětů, čímž dojde k posílení zájmu žáků o výuku těchto předmětů.

Doba realizace projektu byla do 31.10.2021.


Loga - projekt doučováníOd září 2021 do 30.6.2023 jsme se zapojili do aktivit Národního plánu doučování.

Finanční prostředky jsme čerpali na skupinové i individuální doučování žáků z programu „Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy".

Cílem doučování bylo především narovnání vzdělanostních rozdílů ve výsledcích vzdělávání a eliminace negativních dopadů výluk prezenční výuky na výsledky vzdělávání žáků, k nimž došlo v souvislosti s pandemií Covid-19.

 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent