Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory

Variabilní symboly pro bezhotovostní platby

Při zasílání plateb škole si prosím zkontrolujte, že máte pro danou platbu správné číslo účtu a správný variabilní symbol.
Označte platbu v textu (jméno žáka, účel platby...).
Platby zaslané na špatný účet nebo se špatným označením nelze identifikovat, a proto budou vraceny zpět.

Děkujeme za pochopení.

Bankovní spojení

Komerční banka
Číslo účtu: 75435041/0100

Tvar variabilních symbolů pro jednotlivé platby:

AAA XXX


ŠD školné

107 XXX
 • AAA = 107 - školné v ŠD
 • XXX = číslo žáka ve školní jídelně (variabilní symbol pro platby v ŠJ), těm co se nestravují, je přiděleno nové číslo

(př.: žák chodí do družiny - školné = 107 a jeho číslo přidělené školní jídelnou je 54321, variabilní symbol je pak 10754321)


MŠ školné

135 XXX
 • AAA = 135 - školné v MŠ
 • XXX = číslo žáka ve školní jídelně (variabilní symbol pro platby v ŠJ), těm co se nestravují, je přiděleno nové číslo

(př.: dítě chodí MŠ - školné = 135 a jeho číslo přidělené školní jídelnou je 12345, variabilní symbol je pak 13512345)


VHČ - Kroužky

999 01-.. 000
 • AAA = 999 - Kroužky
 • BB = 01-.. - číslo kroužku dle aktuálního seznamu
 • XXX = 000
 • do poznámky k platbě uveďte příjmení a jméno žáka

(př.: žák 7. třídy ZŠ chodí na kroužek č. 6 Robotika, variabilní symbol k platbě kroužku je pak 99906000)

 

Změny variabilních symbolů pro platby školních akcí (LVK, OZP, ...) od 1.1.2019

 • variabilní symbol se skládá z předčíslí (např.: 331,334,335) které určuje ekonomka školy pro každou školní akci samostatně
 • a z čísla žáka, které je shodné s variabilním symbolem přiděleným pro stravování ve ŠJ
 • těm co se nestravují, je přiděleno nové číslo

Příklad:

 označení jednotlivé akce   číslo žáka v ŠJ 
331 54321

 

Čísla žáků a studentů budou platit po celou dobu jejich docházky do Školy Kavčí hory.

 

EVROPSKÁ UNIE * Evropské strukturální a investiční fondy * OP Praha - pól růstu ČR 

Modernizace učebny přírodovědného vzdělávání spolu s podporou využití digitálních technologií ve výuce a zajištění jejich bezdrátové konektivity

je spolufinancován Evropskou unií.

Stručný popis projektu:

Projekt je zaměřen na modernizaci přírodovědné učebny. Projekt je tedy plně v souladu s činností žadatele, kterou je vzdělávání a výchova dětí a mládeže. Modernizací dojde ke zkvalitnění výuky odborných přírodovědných předmětů, čímž dojde k posílení zájmu žáků o výuku těchto předmětů.

Doba realizace projektu byla do 31.10.2021.


Loga - projekt doučováníOd září 2021 do 30.6.2023 jsme se zapojili do aktivit Národního plánu doučování.

Finanční prostředky jsme čerpali na skupinové i individuální doučování žáků z programu „Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy".

Cílem doučování bylo především narovnání vzdělanostních rozdílů ve výsledcích vzdělávání a eliminace negativních dopadů výluk prezenční výuky na výsledky vzdělávání žáků, k nimž došlo v souvislosti s pandemií Covid-19.

 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent