Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory

Variabilní symboly pro bezhotovostní platby

Při zasílání plateb škole si prosím zkontrolujte, že máte pro danou platbu správné číslo účtu a správný variabilní symbol.
Označte platbu v textu (jméno žáka, účel platby...).
Platby zaslané na špatný účet nebo se špatným označením nelze identifikovat, a proto budou vraceny zpět.

Děkujeme za pochopení.

Bankovní spojení

Komerční banka
Číslo účtu: 75435041/0100

Tvar variabilních symbolů pro jednotlivé platby:

AAA BB XXX


ŠD školné

107 01-05 XXX
 • AAA = 107 - školné v ŠD
 • BB = 01-05 - podle oddělení ŠD
 • XXX = číslo žáka v třídní knize ŠD

(př.: žák 3. třídy, chodí do družiny 2 Ježek a v třídní knize ŠD má číslo 7, variabilní symbol k platbě školného v ŠD je pak 10702007)


ŠvP, ozdravný pobyt

3AA 01-09 XXX
 • 3AA = ŠVP, ozdravný pobyt - číslo bude oznámeno před akcí třídním učitelem
 • BB = 01-09 - podle třídy ZŠ
 • XXX = číslo žáka v třídní knize ZŠ
 • do poznámky k platbě uveďte příjmení a třídu žáka

(př.: žák 7. třídy má v třídní knize ZŠ číslo 16 a jede na ozdravný pobyt, variabilní symbol k platbě ozdravného pobytu je pak 33107016)


LVK, adaptační kurz, výjezdy

551
552
01-09
11-14
XXX
 • AAA = 551, 552 - LVK, adaptační kurz, výjezdy - číslo bude oznámeno před akcí třídním učitelem
 • BB = 01-09 - podle třídy ZŠ
 • BB = 11-14 - podle třídy SŠ
 • XXX = číslo žáka v třídní knize ZŠ, SŠ
 • do poznámky k platbě uveďte příjmení a třídu žáka

(př.: žák 2. ročníku SŠ má v třídní knize SŠ číslo 22 a jede na LVK, variabilní symbol k platbě LVK je pak 55112022)


Školní exkurze

222
444
666
888
01-09
11-14
XXX
 • AAA = 222, 444, 666, 888 - Školní exkurze, rozlišení dle místa
 • BB = 01-09 - podle třídy ZŠ
 • BB = 11-14 - podle třídy SŠ
 • XXX = číslo žáka v třídní knize ZŠ, SŠ
 • do poznámky k platbě uveďte příjmení a třídu žáka

(př.: žák 5. třídy ZŠ má v třídní knize ZŠ číslo 3 a jde na školní exkurzi, variabilní symbol k platbě exkurze je pak 22205003)


VHČ - Kroužky

999 01-.. 000
 • AAA = 999 - Kroužky
 • BB = 01-.. - číslo kroužku dle aktuálního seznamu
 • XXX = 000
 • do poznámky k platbě uveďte příjmení a jméno žáka

(př.: žák 7. třídy ZŠ chodí na kroužek č. 6 Robotika, variabilní symbol k platbě kroužku je pak 99906000)

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent