Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory


Variabilní symboly pro bezhotovostní platby

Při zasílání plateb škole si prosím zkontrolujte, že máte pro danou platbu správné číslo účtu a správný variabilní symbol.
Označte platbu v textu (jméno žáka, účel platby...).
Platby zaslané na špatný účet nebo se špatným označením nelze identifikovat, a proto budou vraceny zpět.

Děkujeme za pochopení.

Bankovní spojení

Komerční banka
Číslo účtu: 75435041/0100

Tvar variabilních symbolů pro jednotlivé platby:

AAA XXX


ŠD školné

107 XXX
 • AAA = 107 - školné v ŠD
 • XXX = číslo žáka ve školní jídelně (variabilní symbol pro platby v ŠJ), těm co se nestravují, je přiděleno nové číslo

(př.: žák chodí do družiny - školné = 107 a jeho číslo přidělené školní jídelnou je 54321, variabilní symbol je pak 10754321)


MŠ školné

135 XXX
 • AAA = 135 - školné v MŠ
 • XXX = číslo žáka ve školní jídelně (variabilní symbol pro platby v ŠJ), těm co se nestravují, je přiděleno nové číslo

(př.: dítě chodí MŠ - školné = 135 a jeho číslo přidělené školní jídelnou je 12345, variabilní symbol je pak 13512345)


VHČ - Kroužky

999 01-.. 000
 • AAA = 999 - Kroužky
 • BB = 01-.. - číslo kroužku dle aktuálního seznamu
 • XXX = 000
 • do poznámky k platbě uveďte příjmení a jméno žáka

(př.: žák 7. třídy ZŠ chodí na kroužek č. 6 Robotika, variabilní symbol k platbě kroužku je pak 99906000)

 

Změny variabilních symbolů pro platby školních akcí (LVK, OZP, ...) od 1.1.2019

 • variabilní symbol se skládá z předčíslí (např.: 331,334,335) které určuje ekonomka školy pro každou školní akci samostatně
 • a z čísla žáka, které je shodné s variabilním symbolem přiděleným pro stravování ve ŠJ
 • těm co se nestravují, je přiděleno nové číslo

Příklad:

 označení jednotlivé akce   číslo žáka v ŠJ 
331 54321

 

Čísla žáků a studentů budou platit po celou dobu jejich docházky do Školy Kavčí hory.

 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent