Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory

Důležité rss

Provoz v kanceláři školy v době hlavních prázdnin

Po dobu hlavních prázdnin jsme Vám v kanceláři školy k dispozici od pondělí do pátku v době od 8.30 do 14 hodin.

V případě potřeby můžete kromě pevných linek (241 090 230 nebo 234) volat na číslo 605 281 847 (sekretariát školy).

 

 

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 2.7.2020 11:49  •  Přečteno: 27x

Přihláška na plavecký výcvik

 Přihláška na plavecký výcvik  187 kB
 pdf
     

 

 

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 22.6.2020 18:25  •  Přečteno: 185x

Výsledková listina pro školní rok 2020/2021 obor 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb, K Sídlišti 840, Praha 4, 140 00

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v prvním kole přijímacího řízení do prvního ročníku oboru vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost, denní formy vzdělávání, pro školní rok 2020/2021

V souladu s ustanovením § 60 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhláška č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020, Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb, K Sídlišti 840, Praha 4, 140 00 zveřejňuje seznam přijatých uchazečů, který obsahuje:
1. Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče

2. Výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče
3. Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem
4. Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 16.6.2020 11:35  •  Přečteno: 602x

Výsledková listina pro školní rok 2020/2021 obor 75-41-M/01 Sociální činnost

Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb, K Sídlišti 840, Praha 4, 140 00

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v prvním kole přijímacího řízení do prvního ročníku oboru vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost, denní formy vzdělávání, pro školní rok 2020/2021

V souladu s ustanovením § 60 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhláška č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020, Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb, K Sídlišti 840, Praha 4, 140 00 zveřejňuje seznam přijatých uchazečů, který obsahuje:
1. Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče

2. Výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče
3. Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem
4. Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 16.6.2020 11:27  •  Přečteno: 645x

Informace k závěru školního roku 2019/2020

Vážení rodiče, žáci, studenti,

vzhledem k tomu, že letošní školní rok dospěje brzy ke svému konci netradičním a pro všechny velmi novým a neobvyklým způsobem, zde je několik informací:

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 14.6.2020 23:29  •  Přečteno: 362x

Třídní schůzka pro budoucí 1. třídy ZŠ

Zveme vás na třídní schůzku budoucích prvňáčků, která se bude konat dne 24. 6. 2020 v 17.00  z epidemiologických důvodů na nádvoří školy.

Pro rodiče bude připraveno setkání s třídními učitelkami a pro budoucí žáčky i seznámení s prostředím školy. Účast dětí berte jako nabídku, jak dětem vynahradit fyzickou neúčast u zápisu.

Od 16.30 bude možné si zařídit obědy na příští školní rok.

Na všechny se těší

Vaše Škola Kavčí hory

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 11.6.2020 14:50  •  Přečteno: 195x

Třídní schůzka pro rodiče budoucích studentů 1. ročníku střední školy

Zveme vás na třídní schůzku rodičů budoucích studentů 1. ročníku střední školy, která se bude konat dne 25. 6. 2020 v 17.00  z epidemiologických důvodů na nádvoří školy.

Pro rodiče bude připraveno setkání s třídními učitelkami a informace o studiu na naší škole.

Od 16.30 bude možné si zařídit obědy na příští školní rok.

Na setkání se těší

Vaše Škola Kavčí hory

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 11.6.2020 14:40  •  Přečteno: 364x

Prázdninová školní družina - červenec

Vážení rodiče,

Rada městské části Praha 4 usnesením číslo 11R-379/2020 ze dne 3. 6. 2020 schválila zajištění provozu školních družin v základních školách v období červenec – srpen 2020 následovně:

a) v termínu od 1. 7. do 3. 7. 2020 přerušení činnosti školních družin ve všech základních školách zřizovaných MČ Praha 4

b) v termínu od 7. 7. do 31. 7. 2020 zajištění provozu ŠD v ZŠ Filosofská, ZŠ Křesomyslova a ZŠ Na Líše

c) v termínu od 3. 8. 2020 do 21. 8. 2020 zajištění provozu ve Škole Kavčí hory,  ZŠ Na Planině a  ZŠ U Krčského lesa 

d) v termínu od 24.8. do 31.8. 2020 přerušení činnosti školních družin ve všech základních školách zřizovaných MČ Praha 4

e) od 1. 9. 2020 budou v provozu všechny základní školy a ŠD zřizované MČ Praha 4

Pro zájemce o prázdninový provoz ŠD je pro žáky z naší základní školy přednostně určena

v měsíci červenci - Základní škola, Praha 4, Křesomyslova 2

v měsíci srpnu –  Škola Kavčí hory   Praha 4, K Sídlišti 840

 

Přihlášky k prázdninovému provozu v ZŠ Křesomyslova a ve Škole Kavčí hory získáte:

 • na webových stránkách příslušných ZŠ
 • ve své kmenové ZŠ

 

 Informace k provozu LŠD v ZŠ Křesomyslova  34 kB  doc
 PŘIHLÁŠKA LŠD Křesomyslova  36 kB  doc
 Režim LŠD v ZŠ Křesomyslova  47 kB  doc
     


Vyplněnou a podepsanou přihlášku je nutné
:

 • zaslat elektronickou poštou nebo datovou schránkou do příslušné ZŠ, nejpozději
  do 16. 6.2020 do 17.00 hodin; při odeslání přihlášky je nutné zároveň uhradit školné a případně stravné (pokud žák bude ve škole obědvat (č. účtu a kontaktní údaje naleznete na přihlášce).
 • doručit poštou do příslušné ZŠ, nejpozději do 16. 6. 2020 do 17.00 hodin a uhradit školné a případně stravné (převodem na účet uvedený na přihlášce)
 • doručit osobně do příslušné ZŠ, a to dne 16. 6. 2020 od 13.00 do 17.00 hodin a zároveň na místě uhradit školné a případně stravné

 

S ohledem na provedený průzkum a zjištění předběžného zájmu o umístění žáků do letní prázdninové družiny je kapacita ZŠ Křesomyslova a Školy Kavčí hory dostačující. Předpokládáme umístění všech přihlášených žáků.

 

 

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 9.6.2020 16:09  •  Přečteno: 106x

Prázdninová školní družina při Škole Kavčí hory v termínu 3. 8. – 21. 8. 2020

 

Dopravní spojení:

 • stanice metra Pankrác, autobus č. 188 - zastávka Kavčí hory
 • autobus č. 118 - zastávka Na Strži
 • autobus č. 193 – zastávka Sídliště Pankrác
 • autobus č. 134 – zastávka Milevská

 

Kontaktní osoba: Lenka Teclová

Mobil: 605 281 847

Email: l.teclova@ksidlisti.cz

 

 

 Přihláška do prázdninové školní družiny  254 kB  pdf docx
     

 

 Pro více informací rozklikněte nadpis

 

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 8.6.2020 14:06  •  Přečteno: 142x

Čestné prohlášení a Přihláška k docházce v mimořádném režimu ZŠ a SŠ od 15.6.2020

 Čestné prohlášení  269 kB   pdf
 Přihláška k docházce v mimořádném režimu ZŠ a SŠ od 15.6.2020  174 kB  pdf doc
     

 

 

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 3.6.2020 15:26  •  Přečteno: 915x

Provoz školy pro žáky 2. stupně ZŠ a 1.-3. ročník SŠ

Vážení rodiče, milí žáci,

žákům 2. stupně ZŠ a žákům 1.-3. ročníku SŠ bude umožněna dobrovolná přítomnost ve škole.

Jedná se o následující aktivity: Individuální nebo skupinové (do 15 žáků) konzultace nebo setkání s vyučujícími, třídnické hodiny,  vyzvednutí školních potřeb nebo jiných osobních a dalších věcí,  předání vysvědčení za 2. pololetí školního roku.

Vzhledem k tomu, že  je na konkrétních personálních, materiálních a prostorových podmínkách každé školy, jak této možnosti využije, oznamuje vám, že tyto aktivity pro žáky budeme realizovat od 15.6. 2020, neboť v týdnu od 8. do 12.6. probíhají ve škole jednotné přijímací zkoušky a ústní část maturitní zkoušky.

O průběhu a podmínkách realizace zmiňovaných aktivit pro žáky od 15.6. budete informováni prostřednictvím třídních učitelů.

Děkujeme za pochopení

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 1.6.2020 15:14  •  Přečteno: 187x

Informace o ochraně zdraví a provozu školy v období do konce školního roku 2019/2020

Tato stručná informace se týká provozních  podmínek Školy Kavčí hory v souvislosti s přítomností žáků 9. tříd ZŠ, žáků 4. ročníků SŠ (od 11.5.2020) a žáků 1. stupně ZŠ (od 25.5.2020) ve škole.

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 3.5.2020 22:20  •  Přečteno: 378x

Výsledky elektronického zápisu do první třídy pro školní rok 2020/2021

V souladu s ustanovením § 46 odst. 1 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, Škola Kavčí hory – Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb, Praha 4, K Sídlišti 840, zastoupená ředitelkou školy Mgr. Helenou Pondělíčkovou zveřejňuje seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem přijatých k základnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021, který obsahuje

1. Seznam přijatých uchazečů pod registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče
2. Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem

 

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 30.4.2020 16:01  •  Přečteno: 432x

Průvodce přípravou na konání jednotné přijímací zkoušky

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat připravilo pro uchazeče o studium na středních školách a víceletých gymnáziích průvodce přípravou na konání jednotné přijímací zkoušky.

Kromě informací o konání jednotné přijímací zkoušky v souvislosti s onemocněním Covid-19 v průvodci najdete souhrn pravidel a doporučení pro konání zkoušky, odkazy na ilustrační testy a testy z předchozích let konání zkoušky, návod, jak správně vyplnit záznamový arch, nebo přehled typických úloh, které se v testech objevují.

Průvodce ke stažení a další užitečné materiály naleznete zde

https://www.cermat.cz/aktuality/aktualita/256-centrum-pro-uchazece-pripravilo-pruvodce-pripravou-na-konani-jednotne-prijimaci-zkousky

 

Jana Zelenková

 

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 17.4.2020 11:24  •  Přečteno: 277x

Harmonogram uvolňování opatření v oblasti školství

Vážení rodiče, žáci a studenti,

14.4.2020 vláda projednala návrh postupného uvolňování mimořádných opatření, jehož součástí je i uvolňování opatření v oblasti školství.

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 16.4.2020 14:40  •  Přečteno: 426x

Strana:  1 2   další »
Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent