Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory


Články autora


< návrat zpět

Studentský blog Ka(v)fčák v novém

Studentský blog Ka(v)fčák v novém

S novým školním rokem přichází nový KAFČÁK

 

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 25.11.2021 8:03  •  Přečteno: 50x

Časopis Kam po maturitě - září 2021

 

Časopis Kam po maturitě - září 2021

 

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 5.11.2021 13:19  •  Přečteno: 80x

Aktuální informace pro uchazeče o studium na SOŠ

Vážení zájemci o studium,

 

Pod následujícími odkazy se můžete se těšit na:

 

 1. Videoprezentaci školy se základní informací o oborech vzdělávání

 2. Informaci o jednotlivých oborech a vzdělávacím programu

 3. Informace o přijímacím řízení pro školní rok 2022/2023

 4. Odpovědi na často kladené dotazy

 

Všechny informace k přijímacímu řízení vycházejí z právních norem, které jsou platné ke Dnu otevřených dveří. Je možné, že v důsledku epidemie onemocnění Covid–19 bude MŠMT podmínky přijímacího řízení upravovat. Sledujte naše webové stránky, budeme vás v takovém případě informovat. 

 

A jestli přemýšlíte proč právě k nám?

 1. Jsme malá střední škola s více než 25 letou tradicí, svoje studenty dobře známe, nejsou pro nás anonymní.
 2. Nabízíme kvalitní vzdělávání podle prověřeného vzdělávacího programu.
 3. Máme Centrum poradenských služeb, které je připraveno spolu se studenty řešit jejich problémy.
 4. Máme dobře promyšlený systém primární prevence, který je funkční a účinný.
 5. Se studenty i zákonnými zástupci věcně komunikujeme.
 6. Pro komunikaci využíváme systém Bakaláři.
 7. Na všechny pilné studenty se těšíme.

 

Kontaktní spojení pro vaše dotazy:

 

 

Vedení školy

 

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 1.11.2021 14:30  •  Přečteno: 681x

FAQ - Často kladené otázky k přijímacímu řízení

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 1.11.2021 10:20  •  Přečteno: 1078x

Den otevřených dveří 2022/2023 - prezentace školy

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 31.10.2021 14:24  •  Přečteno: 146x

Přípravka 26.10.2021 je zrušena

 

Vážení rodiče,

 

z důvodu volných dnů vyhlášených ředitelkou školy je 26. 10. 2021 zrušena přípravka pro budoucí prvňáky. Když epidemiologická situace dovolí, budeme pokračovat podle plánu 9. 11. 2021.

 

Děkujeme za pochopení a přejeme příjemné podzimní dny.

 

Lenka Borotová

 

 

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 21.10.2021 18:09  •  Přečteno: 71x

První přípravka

 

V úterý 12. 10. jsme se poprvé sešli s našimi předškoláky. Na programu bylo vzájemné seznámení, prohlídka školy a zjištění komunikačních dovedností dětí. Naučili jsme se pojmenovat některé místnosti ve škole – kabinet, sborovna, počítačová učebna…, největší úspěch při prohlídce měla tělocvična. Děti se pocvičily v určování stran (vlevo, vpravo) a orientaci v prostoru (nahoře, dole, vpředu, vzadu). Společně jsme si i zacvičili, pomohla nám při tom říkanka:

Stojí, stojí stromeček,
vedle něho domeček.
Na stromek přilétli ptáčci,
sedli si jak malí žáčci...

 

Děti si zaslouží pochvalu, během celého setkání byly aktivní a spolupracovaly se zájmem. Určitě se už těší na další přípravku…

 

 

Lenka Borotová

 

 

 

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 20.10.2021 13:34  •  Přečteno: 33x

Přihláška na přípravku do 1. třídy

 Přihláška na přípravku do 1. třídy  436 kB
 pdf
     

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 11.10.2021 8:32  •  Přečteno: 80x

Předškoláci, zveme Vás!

školní rok 2021/2022

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

výběr základní školy je velkým a zodpovědným rozhodnutím. Abychom Vám pomohli, nabízíme Vašim dětem přípravku pro budoucí prvňáčky, která se bude v případě příznivých epidemiologických podmínek konat na naší Škole Kavčí hory.

Na co se můžete těšit:

 • exkurze do různých prostor školy
 • rozvoj hrubé i jemné motoriky, grafomotoriky, zrakového a sluchového vnímání, předmatematických představ, řeči…
 • trénink emočních a sociálních dovedností
 • individuální přístup učitelů

Naše první setkání s předškoláky bude v úterý 12. října od 15:00 do 15:45

Další setkání: 26. 10., 9. 11., 23. 11., 7. 12., 4. 1., 18. 1., 1. 2., 15. 2., 1. 3., 8. 3. a 22. 3.

 1. Děti z MŠ Kaplická budou docházet se svými učitelkami.
 2. Zájemci z jiných MŠ -  registrujte se, prosím, na l.borotova@ksidlisti.cz do pondělí 15 hodin před daným termínem a v příloze pošlete vyplněnou přihlášku a prohlášení o bezinfekčnosti (ke stažení na webu školy), přicházejte hlavním vchodem do školní budovy z ulice K Sídlišti    

Během pobytu dětí ve škole bude nutné dodržovat aktuální hygienická pravidla související s prevencí onemocnění Covid-19.

 

Těšíme se na naše společná setkání!

 

Předškoláček

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 11.10.2021 8:24  •  Přečteno: 80x

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

 Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění  1020 kB
 pdf
     

 

 

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 10.10.2021 18:16  •  Přečteno: 66x

Maturitní zkouška 2022

 

Ředitelka školy stanovila:

 

 1. Podobu maturitních zkoušek ve školním roce 2021/2022 pro obory vzdělávání veřejnosprávní činnost a sociální činnost.

  Přílohou dokumentu je Informace MŠMT o standardizovaných jazykových zkouškách, kterými lze nahradit jednu povinnou a jednu nepovinnou zkoušku z cizího jazyka v profilové části MZ.


  Organizace maturitní zkoušky ve školním roce 2021/2022

   

 2. Maturitní seznam literárních děl pro ústní zkoušku z českého jazyka včetně kritérií pro sestavení žákovského seznamu

   Školní seznam četby  602 kB
   pdf
       
   
 3. Témata ústních zkoušek profilové části MZ

   Brzy doplníme    
       
 4. Informace k délce konání a rozsahu písemné práce z českého jazyka

   Písemná práce CJL   434 kB
   pdf
       
   
 5. Informace k délce konání a rozsahu písemné práce z cizího jazyka

   Písemná práce CIJ   433 kB
   pdf
       
   
 6. Informace k délce a způsobu konání praktické maturitní zkoušky

   VES - podrobnosti o délce a způsobu konání PMZ  441 kB
   pdf
   SOC - podrobnosti o délce a způsobu konání PMZ  235 kB  pdf
       
   
 7. Informace k profilové části maturitní zkoušky - hodnocení ústních zkoušek a praktické maturitní zkoušky

   Brzy doplníme    
       
 8. Seznam povolených pomůcek k maturitní zkoušce

   Seznam povolených pomůcek – obecné informace  1419 kB  pdf
   Seznam povolených pomůcek – profilová část maturitní zkoušky  458 kB
   pdf

   Seznam povolených pomůcek – společná část maturitní zkoušky

   530 kB  pdf
       

 

Informace o maturitní zkoušce naleznete na stránkách maturita.cermat.cz, další informace pak na facebookovém profilu Udělám maturitu.

Aktuální informace pro maturanty zveřejňujeme průběžně na našem webu v aktualitách a v záložce maturita.

 

 Úplné znění maturitní vyhlášky platné od 15.října 2020  1 667 kB
 pdf
 Novela školského zákona platná od 1. října 2020  604 kB  pdf
     

 

 

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 29.9.2021 13:02  •  Přečteno: 102x

Organizace maturitní zkoušky ve školním roce 2021/2022

Na základě vyhlášky č. 177/2009, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 79 zákona č. 561/204 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), v platném znění, stanovuji podobu maturitních zkoušek pro šk. r. 2021/2022 takto:

Obor vzdělávání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části.

Zkušebními předměty společné části maturitní zkoušky jsou:

1. Český jazyk a literatura – didaktický test

2. Volitelný předmět

  1. Cizí jazyk dle volby žákaanglický, německý, francouzský, španělský, ruský jazyk - didaktický test
  2. Matematika – didaktický test

3. Nepovinné předměty

  1. Cizí jazyk dle volby žáka – anglický, německý, francouzský, španělský, ruský jazyk didaktický test
  2. Matematika – didaktický test
  3. Matematika rozšiřující – didaktický test

Žák si může vybrat až 2 nepovinné zkoušky. Nepovinný předmět nemůže být shodný s volitelným předmětem společné části.

Zkušebními předměty profilové části maturitní zkoušky jsou:

  1. Český jazyk a literatura –  písemná práce a ústní zkouška
  2. Cizí jazyk (pokud si jej žák zvolil ve společné části MZ) dle volby žáka - anglický, německý, francouzský, španělský, ruský jazyk (shodně se společnou částí) – písemná práce a ústní zkouška
  3. Praktická zkouška z odborných předmětů (veřejná správa, právo, praktikum z veřejné správy) - praktická zkouška
  4. Právo - ústní zkouška
  5. Veřejná správa - ústní zkouška
  6. Nepovinné předměty
    1. Cizí jazyk dle volby žáka – anglický, německý, francouzský, španělský, ruský jazyk – písemná práce a ústní zkouška
    2. Dějepis - ústní zkouška
    3. Základy společenských věd - ústní zkouška
    4. Psychologie - ústní zkouška

Žák si může vybrat až 2 nepovinné zkoušky. Nepovinný předmět cizí jazyk nemůže být shodný s povinným předmětem společné a profilové části

 

Obor vzdělávání 75-41-M/01 Sociální činnost

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části.

Zkušebními předměty společné části maturitní zkoušky jsou:

1. Český jazyk a literatura – didaktický test

2. Povinně volitelný předmět

  1. Cizí jazyk dle volby žákaanglický, německý, francouzský, španělský, ruský jazyk - didaktický test
  2. Matematika – didaktický test

3. Nepovinné předměty

  1. Cizí jazyk dle volby žáka – anglický, německý, francouzský, španělský, ruský jazyk didaktický test
  2. Matematika – didaktický test
  3. Matematika rozšiřující – didaktický test

Žák si může vybrat až 2 nepovinné zkoušky. Nepovinný předmět nemůže být shodný s volitelným předmětem společné části.

Zkušebními předměty profilové části maturitní zkoušky jsou:

  1. Český jazyk a literatura –  písemná práce a ústní zkouška
  2. Cizí jazyk (pokud si jej žák zvolil ve společné části MZ) dle volby žáka - anglický, německý, francouzský, španělský, ruský jazyk (shodně se společnou částí) – písemná práce a ústní zkouška
  3. Praktická zkouška z odborných předmětů (sociální péče, sociální politika a služby, pedagogika) - praktická zkouška
  4. Pedagogika a psychologie - ústní zkouška
  5. Sociální péče - ústní zkouška
  6. Nepovinné předměty
    1. Cizí jazyk dle volby žáka – anglický, německý, francouzský, španělský, ruský jazyk – písemná práce a ústní zkouška
    2. Právo - ústní zkouška
    3. Matematika - ústní zkouška

Žák si může vybrat až 2 nepovinné zkoušky. Nepovinný předmět nemůže být shodný s povinným předmětem společné a profilové části.

Bližší podrobnosti:

Jednu povinnou a jednu nepovinnou zkoušku z cizího jazyka v profilové části maturitní zkoušky lze podle §81, odst. 6 školského zákona nahradit výsledkem standardizované jazykové zkoušky dokládající jazykové znalosti žáka na úrovni B1 nebo úrovni vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Uznatelné standardizované zkoušky jsou uvedeny v příloze.

 

Ke složení maturitní zkoušky je nutné úspěšně vykonat všechny povinné zkoušky společné i profilové části.

 

 Informace MŠMT o standardizovaných jazykových zkouškách   323 kB
 pdf
     

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 29.9.2021 13:00  •  Přečteno: 120x

Školní družina

Školní družina Školy Kavčí hory je organizována v pěti odděleních. V provozu je každý pracovní den s výjimkou školních prázdnin.

Provozní doba:

Dopoledne
Po, St, Čt, Pá od 6:30 do 8:00 hodin
Út od 6:30 do 8:30 hodin
Odpoledne
Po - Pá od 11:40 do 17:30 hodin

 

Školní družinu mohou navštěvovat přednostně žáci I. stupně (dle naplnění kapacity ŠD). V rámci pobytu ve školní družině žáci využívají bohatého vnitřního vybavení: řada her a stavebnic rozvíjející myšlení a motorickou činnost, pomůcky k výtvarné činnosti žáků, sportovní vybavení včetně zařízení dvou tělocvičen školy a pod. Pokud počasí dovolí využívá školní družina samozřejmě i dětské hřiště v areálu školy.

Kontakty:

Martina Bímová
Lenka Teclová
Miroslava Šmejkalová
Miloslava Šimůnková
Kristýna Pečená
 m.bimova@ksidlisti.cz
 l.teclova@ksidlisti.cz
 m.smejkalova@ksidlisti.cz
 m.simunkova@ksidlisti.cz
 k.pecena@ksidlisti.cz

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 21.9.2021 11:39  •  Přečteno: 1401x

Vychovatelky školní družiny


ŠD - Zajíc  - Martina Bímová
ŠD - Ježek - Miroslava Šmejkalová
ŠD - Slon   - Lenka Teclová

ŠD - Medvěd - Miloslava Šimůnková
ŠD - Žirafa - Kristýna Pečená

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 21.9.2021 11:39  •  Přečteno: 2049x

Výpůjční doba

 Pondělí   13:40 - 14:25
 Čtvrtek    12:45 - 13:30  
   jinak po osobní domluvě s Mgr. Janou Vrbovou 

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 21.9.2021 11:37  •  Přečteno: 37x

Strana:  1 2 3 4 5 6 7 8 9   další » ... 36
Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent