Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory
< návrat zpět

akce rss

Informace z akcí proběhlých na ZŠ.

Negativní dopady kouření - projekt osmých tříd

 

Žáci osmých tříd se zapojili do projektu zaměřeného na škodlivost nikotinu a tabáku. V rámci této iniciativy se žáci naučili o negativních dopadech kouření na zdraví a společnost. Vytvořili prezentace, diskutovali o vlivu kouření na jejich vlastní životy a prozkoumávali strategie prevence.

Tato zkušenost nejenže zvýšila povědomí o škodlivosti tabáku, ale také rozvinula dovednosti v oblasti prevence. Projekt pomohl žákům pochopit důležitost zdraví a přispěl k vytvoření zdravějšího prostředí ve škole i ve svém okolí.

 

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 18.4.2024 12:13  •  Přečteno: 32x

Poslední Kavky Environmental Challenge 2023/2024

Poslední Kavky Environmental Challenge 2023/2024

Půda?!

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 12.4.2024 14:24  •  Přečteno: 84x

Odpady - zhodnocení třetí výzvy

Odpady - zhodnocení třetí výzvy

Třetí "výzva" letošního školního roku se zabývala problematikou odpadu.

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 10.4.2024 8:45  •  Přečteno: 78x

Slavíme Velikonoce 2024

Jaro klepe na dveře a s ním jsou tu i svátky jara. Je již pravidlem, že se v tuto dobu na 1. stupni uskuteční projektový den Slavíme Velikonoce.

Autor: Jana Králová  •  Vydáno: 3.4.2024 16:07  •  Přečteno: 98x

Pečení pro Collinse 2

Ve čtvrtek 15. 2. 2024 jsme uspořádali již druhé charitativní Pečení pro Collinse  v tomto školním roce.
 
 

Autor: Jana Králová  •  Vydáno: 3.4.2024 16:02  •  Přečteno: 86x

Výroba ptáčků z ovčího rouna

Blížily se Velikonoce a nastal čas připravit výzdobu v podobě plstěných ptáčků. Rodiče Adélky Hejdové zakoupili pro třídu 3. A polystyrénová vajíčka, barevné ovčí rouno a plstící jehly. Anička Lopraisová dodala pěnové houbičky, které sloužily jako podklad pro plstění. Adélka se ujala výuky v rámci praktických činností, já, třídní učitelka, jsem pouze zajišťovala bezpečnost dětí při práci s plstící jehlou.

Autor: Martina Medková  •  Vydáno: 2.4.2024 11:29  •  Přečteno: 64x

Piškvorkový turnaj

Začátek března se rozhodl školní parlament zpestřit prvním ročníkem celoškolního piškvorkového turnaje, kterého se zúčastnili žáci 3. až 9. tříd.

 

Autor: Jana Králová  •  Vydáno: 26.3.2024 8:34  •  Přečteno: 56x

Recitační soutěž Pražské poetické setkání 2024

V měsíci únoru proběhlo na 1. stupni ZŠ školní kolo recitační soutěže pod názvem „Kavčí hory poetické“.

Autor: Martina Medková  •  Vydáno: 19.3.2024 12:25  •  Přečteno: 119x

Mikroklima okolí školy

V uplynulém školním roce byli žáci osmé třídy zapojeni do projektu „Mikroklima okolí školy“, který zaštiťuje ekocentrum Koniklec a naše škola se ho již tradičně účastní. V minulosti jsme díky bádání v rámci projektu získali vyvýšené záhony.

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 15.3.2024 13:59  •  Přečteno: 133x

Sedmáci v ČNB

V druhé polovině února se žáci 7. tříd vydali na exkurzi do České národní banky na expozici Lidé a peníze.

 

Autor: Jana Králová  •  Vydáno: 11.3.2024 15:11  •  Přečteno: 116x

Olympiáda v českém jazyce

Olympiádu v českém jazyce pořádá každoročně DDM JM pro žáky 8. a 9. tříd základních škol a žáky odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 4.3.2024 13:20  •  Přečteno: 132x

Den veselých čepic

Před jarními prázdninami uspořádal školní parlament den veselých čepic.

 

Autor: Jana Králová  •  Vydáno: 1.3.2024 15:55  •  Přečteno: 163x

Konference školních parlamentů Prahy 4

V lednu vyrazila delegace našeho školního parlamentu složená za zástupců Z8B reprezentovat naši školu na konferenci školních parlamentů Prahy 4.

 

Autor: Jana Králová  •  Vydáno: 1.3.2024 15:52  •  Přečteno: 105x

KAVČÍ HORY POETICKÉ 2024

Ve čtvrtek 15. 2. a v pátek 16. 2. proběhla na 1. stupni školní kola recitační soutěže „Kavčí hory poetické“. V I. kategorii soutěžili žáci 2. a 3. tříd. v počtu 33 dětí. V II. kategorii soutěžili žáci 4. a 5. tříd v počtu 19 dětí.  I zde byla úroveň vysoká a bylo těžké vybrat nejlepší recitátory.

Autor: Martina Medková  •  Vydáno: 23.2.2024 9:48  •  Přečteno: 206x

Zeměpisná olympiáda - školní kolo

Před jarními prázdninami se žáci druhého stupně zúčastnili školního kola zeměpisné olympiády, které prověřilo jejich geografické znalosti a práci s atlasem.

 

V kategorii A (6. třídy) byla nejúspěšní řešitelkou Meda Karolína Sedloňová, v kategorii B (7. třídy) Kateřina Scheinerová a v kategorii C (8. a 9. třída) Markéta Vacková. Tyto žákyně postupují do obvodního kola, které se koná 21. února 2024. Držte jim společně s námi palce.

J. Bartoš

Autor: Jana Králová  •  Vydáno: 14.2.2024 11:29  •  Přečteno: 131x

Strana:  1 2 3 4 5 6 7 8 9   další » ... 101

EVROPSKÁ UNIE * Evropské strukturální a investiční fondy * OP Praha - pól růstu ČR 

Modernizace učebny přírodovědného vzdělávání spolu s podporou využití digitálních technologií ve výuce a zajištění jejich bezdrátové konektivity

je spolufinancován Evropskou unií.

Stručný popis projektu:

Projekt je zaměřen na modernizaci přírodovědné učebny. Projekt je tedy plně v souladu s činností žadatele, kterou je vzdělávání a výchova dětí a mládeže. Modernizací dojde ke zkvalitnění výuky odborných přírodovědných předmětů, čímž dojde k posílení zájmu žáků o výuku těchto předmětů.

Doba realizace projektu byla do 31.10.2021.


Loga - projekt doučováníOd září 2021 do 30.6.2023 jsme se zapojili do aktivit Národního plánu doučování.

Finanční prostředky jsme čerpali na skupinové i individuální doučování žáků z programu „Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy".

Cílem doučování bylo především narovnání vzdělanostních rozdílů ve výsledcích vzdělávání a eliminace negativních dopadů výluk prezenční výuky na výsledky vzdělávání žáků, k nimž došlo v souvislosti s pandemií Covid-19.

 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent