Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory
< návrat zpět

akce rss

Informace z akcí proběhlých na ZŠ.

Beseda s dobrovolnými hasiči

Dne 12.11.2010 uspořádali dobrovolní hasiči, kteří jsou zároveň studenty SOŠ v Příbrami, velice zajímavou besedu s žáky 4. a 5. ročníků. Vyprávěli dětem o akcích, kterých se zúčastnili, vzpomněli i nedávný požár na Florenci. Na závěr si děti prohlédly jejich výzbroj a některé součásti si mohly i vyzkoušet.

Autor: Zuzana Drahošová  •  Vydáno: 15.11.2010 21:51  •  Přečteno: 4995x

Ohlédnutí za Evropským dnem jazyků

"Úcta k jiným jazykům, kulturám a osobnostem je podmínkou vytvoření evropského prostoru vzájemného respektování a spolupráce v Evropě."

Antonio Miloshoski, předseda Výboru ministrů Rady Evropy

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 11.11.2010 11:29  •  Přečteno: 5686x

Sběr papíru (2. - 5. 11. 2010) - vyhodnocení

V týdnu 2. - 5. 11. 2010 proběhl sběr starého papíru.

Nejlépe umístěné třídy:

 1. místo 2. A
 369 kg 
 2. místo
 5. třída
 316 kg
 3. místo
 8. třída
 306 kg


Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 11.11.2010 11:23  •  Přečteno: 4299x

Přípravka pro předškoláky pokračuje

V pondělí 1. 11. 2010 proběhla další část přípravky pro předškoláky. Děti si tentokrát vyzkoušely matematiku pod vedením paní učitelky Kejvalové a pracovní činnosti s paní učitelkou Eichlerovou.

Autor: admin  •  Vydáno: 8.11.2010 9:36  •  Přečteno: 5086x

Přírodovědný klokan

Žáci 8. a 9. třídy se letos opět zapojili do soutěže „Přírodovědný klokan", kterou pořádá Přírodovědná fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou stejné univerzity.
Žáci odpovídali na 24 otázek z matematiky, fyziky, chemie, biologie a všeobecných znalostí. Maximálně mohli získat 120 bodů.

Nejúspěšnějšími řešiteli byli:

 1. místo Filip Frantál 9. tř. 79 bodů
 2. místo Vojtěch Veselý 9. tř. 78 bodů
 3. místo Vojtěch Tecl 9. tř. 77 bodů


Blahopřejeme

Eva Štiková

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 3.11.2010 10:39  •  Přečteno: 4791x

Výtvarná soutěž "Pravěk"

Slavnostní předávání cen vítězům výtvarné sotěže "Pravěk". Žáci M. Monček (2.B), A. Formáček (6. tř.) a F. Sehnal (6. tř.) získali od Evropského výtvarného centra Sněženka věcné odměny a pozvánku na výtvarný pobyt.

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 3.11.2010 10:34  •  Přečteno: 4663x

HALLOWEEN

Aneb jak jsme si užili strašení, řádění, sladkosti a nakonec i učení...

Autor: Radmila Štirská  •  Vydáno: 2.11.2010 17:46  •  Přečteno: 6337x

Ovocný den

Dne 25.10. se v jídelně naší školy sešli všichni milovníci ovoce z širokého okolí. Napekli nejrůznější štrůdlíky a bublaniny a společně si pochutnávali při čaji o páté. Nejvíce si všichni smlsli na bouli od paní učitelky Eichlerové a banánových jednohubkách od Agáty Lejčkové z 1.C. Při ochutnávání asi čtyřiceti výrobků si všichni příjemně popovídali a poté se s plnými bříšky odkutáleli domů.

učitelky 1. stupně

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 26.10.2010 15:52  •  Přečteno: 2823x

Přespolní běh

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 14.10.2010 15:17  •  Přečteno: 5203x

Ozdravný pobyt 7.a 8.třída

V týdnu od 4. - 8.10. vyjeli naši sedmáci a osmáci do přírody.

Autor: Radmila Štirská  •  Vydáno: 14.10.2010 14:00  •  Přečteno: 5206x

Den pro zdraví

5.10. navštívila 4. a 5. třída ZŠ a II.A a II. B SOŠ služeb SZŠ 5. května, kde proběhl jako každoročně „Den pro zdraví". Žákům i veřejnosti byly k dispozici studenti zdravotní školy i odborníci. Všichni měli možnost zhlédnout představení o Hipokratovi, mohli si vyzkoušet pod odborným dohledem první pomoc na různých figurinách. V areálu budovy byla vystavena auta hasičů i zachranářů, které si děti mohly prohlédnout zevnitř nebo se do nich i posadit. Na horolezecké stěně byly předváděna záchrana člověka z budovy. Program byl pestrý a zajímavý, kyždý si našel to, co ho zajímá, nebo se přiučil něčemu novému.

Marie Kabuďová

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 13.10.2010 12:51  •  Přečteno: 5158x

Soutěž "Pravěk"

V červnu 2010 jsme se zúčastnili výtvarné soutěže s názvem "Pravěk", kterou vyhlásilo Evropské výtvarné centrum pro děti - Sněženka. Z naší školy byl oceněn M. Monček z 2.B, F. Sehnal a A. Formáček ze 6. třídy. Autoři získají výtvarné potřeby a pozvání na výtvarný pobyt.

D. Vašků

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 6.10.2010 8:29  •  Přečteno: 5087x

Projekt Zdraví a my

Dne 23. 9. měli žáci 1. stupně možnost v průběhu vyučování v rámci projektu Zdraví a my shlédnout film Koloběh života z edice Byl jednou jeden život. Děti se dozvěděly, co je to potravní řetězec, jak funguje a jak by měl člověk o své zdraví pečovat díky zdravé stravě a pohybu.
Některé třídy pak následně kreslily, co patří do zdravých potravin, jiné zpracovávaly komix na dané téma. Z každé třídy byl pak následně vybrán nejhezčí výtvor a vítěz dostal malou odměnu.

Zuzana Matoulková

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 29.9.2010 11:00  •  Přečteno: 4939x

Evropský den jazyků


Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 17.9.2010 13:28  •  Přečteno: 4241x

Slavnostní uvítání prvňáčků na naší škole

1. září v 8:15 hodin se otevřely vstupní dveře školy všem našim prvňáčkům i jejich rodičům. V hale všechny přivítala paní ředitelka Pondělíčková, paní učitelky prvních tříd a studenti 4. ročníků střední školy. Ti pak vzali své nejmladší spolužáky za ruku, aby je odvedli do jednotlivých tříd. V očích školáčků se zračila radost, dychtivost, ale i obavy. Jaké to v té škole opravdu bude? I tyto poslední pochybnosti rozptýlila paní ředitelka, která každého prvňáčka osobně přivítala a ošerpovala. Děti také potěšily dárky, které si odnášely domů. Věříme, že celý tento školní rok bude tak hezký jako tento den.

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 15.9.2010 8:33  •  Přečteno: 5694x

Strana:  1 ... « předchozí  82 83 84 85 86 87 88 89 90   další » ... 100

EVROPSKÁ UNIE * Evropské strukturální a investiční fondy * OP Praha - pól růstu ČR 

Modernizace učebny přírodovědného vzdělávání spolu s podporou využití digitálních technologií ve výuce a zajištění jejich bezdrátové konektivity

je spolufinancován Evropskou unií.

Stručný popis projektu:

Projekt je zaměřen na modernizaci přírodovědné učebny. Projekt je tedy plně v souladu s činností žadatele, kterou je vzdělávání a výchova dětí a mládeže. Modernizací dojde ke zkvalitnění výuky odborných přírodovědných předmětů, čímž dojde k posílení zájmu žáků o výuku těchto předmětů.

Doba realizace projektu byla do 31.10.2021.


Loga - projekt doučováníOd září 2021 do 30.6.2023 jsme se zapojili do aktivit Národního plánu doučování.

Finanční prostředky jsme čerpali na skupinové i individuální doučování žáků z programu „Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy".

Cílem doučování bylo především narovnání vzdělanostních rozdílů ve výsledcích vzdělávání a eliminace negativních dopadů výluk prezenční výuky na výsledky vzdělávání žáků, k nimž došlo v souvislosti s pandemií Covid-19.

 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent