Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory
< návrat zpět

akce rss

Informace z akcí proběhlých na ZŠ.

Jak slavili Vánoce horníci


16. prosince vyjely obě druhé třídy na vánoční výlet do Příbrami s cestovní agenturou Hvězdička. Pravou atmosféru zažily děti na místě, když začalo hustě sněžit.

Autor: Miloslava Pospíšilová  •  Vydáno: 20.12.2009 20:38  •  Přečteno: 5719x

Sběr papíru (24.-27. 11. 2009) - vyhodnocení

V týdnu 24. - 27.11. 2009 proběhl sběr starého papíru. Celkem se nasbíralo cca 2.677 kg.

Za 1. stupeň ZŠ se na:

 1. místě umístila
 4. třída
 511 kg 
 2. místě umístila
 3. třída
 447 kg
 3. místě umístila
 1. A 195 kg


Za 2. stupeň ZŠ se na:

 1. místě umístila 6. třída
 424 kg
 2. místě umístila 7. třída  329 kg
 3. místě umístila 8. třída
 194 kg

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 17.12.2009 12:44  •  Přečteno: 4864x

Advent - Vánoční akademie

Večer od 18:00 do 19:00 jsme mohli shlédnout představení všech tříd základní školy na Vánoční akademii.

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 11.12.2009 11:15  •  Přečteno: 5832x

Advent - projektový den s dílnami

Dopoledne od 8:00 do 12:00 probíhaly ve třídách 1. stupně ve 3. patře dílny na adventní téma.

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 11.12.2009 11:11  •  Přečteno: 5459x

Jsme opět první

Velká gratulace pro žáky naší školy, kteří se umístili na prvních a druhých místech v celoročním projektu „Čtyřlístek zdraví", který byl určen žákům základních škol, zřizovaných MČ Praha 4. Fotografická a literární soutěž s názvem „ Lepší je nekouřit „ navazovala na interaktivní besedy o závislosti na tabáku a jeho škodlivosti. Na 1.místě se ve fotografické soutěži umístili žáci 9.A třídy Tereza Vrbová, Eliška Pospíšilová, Kateřina Veselá, Tomáš Petr, Martin Havlíček a Dominik Semerád ,kteří svým fotoaparátem naprosto dokonale zachytili okamžiky, jak si přestavují život mladých lidí bez cigaret. Všechny fotografie a literární práce máme na nástěnce prevence ve 2. patře, a žáci naší školy se s nimi seznamují. Na 2. místě se v kategorii mladších žáků v literární soutěži, taktéž na toto téma umístila žákyně 5. třídy Barbora Svobodová. Slavnostní vyhlášení vítězů proběhlo v obřadní síni nuselské radnice, kde dětem poděkovala a předala ceny zástupkyně starosty pro oblast školství paní Ivana Staňková.

Další úspěch máme v recitační a pěvecké soutěži s názvem „ Umím". Na 2. místě se v kategorii starších žáků v pěvecké soutěži umístil žák 8. třídy Filip Frantál. Slavnostní vyhlášení a předání ceny bylo v kulturním centru Novodvorská. Všem žákům, kteří se soutěží zúčastnili a tak reprezentovali naši školu děkujeme, a vítězům upřímně blahopřejeme .

Marie Kabuďová


Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 3.12.2009 11:09  •  Přečteno: 5828x

Přírodovědný klokan 2009

Již podruhé se žáci 8. a 9. tříd základní školy a studenti 1. ročníků střední školy zúčastnili soutěže Přírodovědný klokan.

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 23.11.2009 10:32  •  Přečteno: 6062x

ŠvP Vápenka 2009 - den po dni

5. - 12. 11. 2009

Třídy: 2.B, 3., 4., 5., 6., 7.

Autor: Martina Bímová  •  Vydáno: 12.11.2009 16:11  •  Přečteno: 5446x

Ajaxův zápisník

„Ajaxův zápisník" je celoroční preventivní projekt Policie ČR, který je určen pro děti I. stupně ZŠ. Už brzy se s psem Ajaxem setkáme i naší škole. Cílem tohoto projektu je zvyšovat právní vědomí dětí mladšího školního věku. A proto se naši druháčci, třeťáci a čtvrťáci mohou těšit na Ajaxův zápisník, který je pro ně pracovním sešitem a učební pomůckou, díky které se nenásilnou formou seznamují se zásadami bezpečného chování a dovídají se o všem ,co v dnešní době ohrožuje. S tímto zápisníkem pracují po celý školní rok a jednotlivá témata mohou také dle vlastního uvážení a výběru zařadit i paní učitelky do některých vyučovacích hodin.
„ Už se na tebe Ajaxi těšíme „

Marie Kabuďová

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 22.10.2009 11:24  •  Přečteno: 6885x

Beseda na téma „ Šikana“

Ve středu 21.10.2009 proběhla na naší škole beseda s policistou ČR z oddělení prevence mládeže na téma „Šikana". Beseda byla pro žáky 5. -7. třídy a její součástí byl také film „Nechte mně bejt".Jednotlivé příběhy filmu děti velmi zaujaly, a byly pro ně poučením do budoucnosti. Důkazem byly otázky na závěr, které svědčily o zájmu, jak se v daných situacích zachovat.

Marie Kabuďová

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 22.10.2009 11:09  •  Přečteno: 6456x

Schůzka žákovské rady

Dne 5.10. proběhla schůzka žákovské rady.

Autor: Radmila Štirská  •  Vydáno: 7.10.2009 13:18  •  Přečteno: 5264x

Beseda „Opevněná území Československé republiky“

 Velmi zajímavá beseda o Mnichovské dohodě a pevnostech, které byly vybudovány v letech 1935 - 1938, byla připravena 22.9.2009 v knihovně Na Veselí pro žáky devátých tříd. Největšímu zájmu se těšily informace o pevnostech.Nejsilněji opevněné území Republiky československé a jeden z nejvíce opevněných hranic v Evropě představovala ve 30. letech 20. století oblast okolo města Králíky. Při nucené evakuaci a vyklizení všech opevnění počátkem října 1938 v souvislosti s odstoupením pohraničí v důsledku Mnichovské dohody, nebyla opevnění k naší obraně nikdy využita. Dnes je např. z pěchotního srubu K-S „U Cihelny" Králíky muzeum, je to vlastně důstojný památník, který připomíná nejtěžší dny a pohnutou historii první československé republiky.

M.Kabuďová, E.Štiková

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 23.9.2009 10:21  •  Přečteno: 5251x

Je internet bezpečný?

Redaktor TV NOVA pan Vaňura ve spolupráci s největším tuzemským poskytovatelem internetových služeb společností „SEZNAM" natočili film o odvrácené tváři internetu a jsou zde otázky a odpovědi na téma „Je internet bezpečný?" Dle doporučení výrobce je film určen dětem ve věku od 11 let. Vyučující předmětů IKT,TEA, PEK, PČ zařadili tento film do svých tematických plánu a film dětem od šesté třídy ZŠ až po čtvrté ročníky SŠ ve svých hodinách pustili.

Tímto se obracíme i na rodičovskou veřejnost, aby o problematice NE_BEZPEČÍ internetu se svými dětmi hovořili. Film je možné si se svolením výrobce stáhnout do svého počítače. Pusťte si ho doma společně a prodiskutujte jeho obsah.

Děkujeme.

Film lze stáhnout na níže uvedené adrese:


http://www.seznamsebezpecne.cz/

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 16.9.2009 13:36  •  Přečteno: 5910x

Čtyřlístek zdraví 2009

Městská část Prahy 4 připravila pro žáky základních škol soutěž „ Čtyřlístek zdraví ", které se také účastní žáci naší školy. Celá soutěž se skládá ze čtyř etap, které jsou zaměřené na určité téma a jsou doplněny menšími soutěžemi. Na první etapu, která má název „ Nekouřím " ,navazuje literární a fotografická soutěž „ Lepší je nekouřit ".Cílem této soutěže je, aby si děti uvědomily, jak ohrožující je kouření a jak jim může ublížit. Naše děti se rozepsaly v příběhu nebo úvaze o škodlivosti kouření nebo o špatném zážitku či zkušenosti s kouřením. Do soutěže jsme poslali práce těchto žáků :

Svobodová B.  5. tř.
Cilc A.
 7. tř.
Zbelová J.
 7. tř.
Minaříková K.
 7. tř.
Frantál F.
 8. tř.
Ngyuen G.
 8. tř.
Pačesová P.
 8. tř.

Do fotografické části soutěže jsme poslali fotografie, které vytvořili tito žáci :
Vrbová T., Pospíšilová E., Veselá K., Petr T., Semerád D., Havlíček M. - všichni z 9. A třídy
Barešová K., Krišková N., Kleinová L. - všechny z 8. třídy

Marie Kabuďová

uvod

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 16.9.2009 10:14  •  Přečteno: 5581x

Projekt „Nenechte se chytit do pasti"

Tento školní rok se dnes poprvé žáci 6. třídy zapojili do projektu primární prevence „ Nenechte se chytit do pasti ". Projekt slouží k prevenci negativních jevů, které ohrožují děti v dospívání. Na naší škole běží už šestý rok, a můžeme konstatovat, že je pro děti velkým přínosem. Realizátorem projektu je lektor Vít Hrbáček. Během dnešního dne proběhla také s Vítkem v 7. a 8. třídě depistáž (to je mapování vztahů v třídním kolektivu, které slouží k předcházení a k včasné reakci nezdravých vztahů v kolektivu).

Marie Kabuďová

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 15.9.2009 11:48  •  Přečteno: 6611x

Čtvrťáci a páťáci na akci Besipu

V pondělí 7.9.2009 uspořádala Městská část Praha 4 spolu s Magistrátem hlavního města Praha a za účasti policie výchovně vzdělávací akci Besipu na hřišti naší školy.

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 12.9.2009 22:02  •  Přečteno: 5434x

Strana:  1 ... « předchozí  86 87 88 89 90 91 92 93 94   další » ... 100

EVROPSKÁ UNIE * Evropské strukturální a investiční fondy * OP Praha - pól růstu ČR 

Modernizace učebny přírodovědného vzdělávání spolu s podporou využití digitálních technologií ve výuce a zajištění jejich bezdrátové konektivity

je spolufinancován Evropskou unií.

Stručný popis projektu:

Projekt je zaměřen na modernizaci přírodovědné učebny. Projekt je tedy plně v souladu s činností žadatele, kterou je vzdělávání a výchova dětí a mládeže. Modernizací dojde ke zkvalitnění výuky odborných přírodovědných předmětů, čímž dojde k posílení zájmu žáků o výuku těchto předmětů.

Doba realizace projektu byla do 31.10.2021.


Loga - projekt doučováníOd září 2021 do 30.6.2023 jsme se zapojili do aktivit Národního plánu doučování.

Finanční prostředky jsme čerpali na skupinové i individuální doučování žáků z programu „Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy".

Cílem doučování bylo především narovnání vzdělanostních rozdílů ve výsledcích vzdělávání a eliminace negativních dopadů výluk prezenční výuky na výsledky vzdělávání žáků, k nimž došlo v souvislosti s pandemií Covid-19.

 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent