Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory

Aktuálně rss

Vstup do školy


Pokyny k žádosti o osvobození úplaty za zájmové vzdělávání

Změny v úplatě

 

Žádost o osvobození úplaty je ke stažení zde a je možné ji podat do 25. dne v měsíci, který předchází osvobození od úplaty.

 

Žádost se podává:

 1. datovou schránkou školy
 2. elektronickou poštou s ověřeným podpisem
 3. osobně v kanceláři školy
 4. poštou

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 27.6.2024 9:05  •  Přečteno: 96x

Opravné zkoušky SŠ

2. POLOLETÍ 2023/2024

 

1. DOPLŇUJÍCÍ ZKOUŠKY – 28. 8. – 30. 08. 2023 

Doplňující zkoušky skládáte po domluvě se svým vyučujícím.

 

2. OPRAVNÉ ZKOUŠKY – 28. 08. 2024, 9:00

 • SPA – S3B
 • SPS – S2B
 • PRA – S4A

Hlásíte se svému vyučujícímu

 

3. OPRAVNÉ ZKOUŠKY – 29. 08. 2024, 9.00 a 11.00

 • EKO – S2B 9.00
 • VES – S4A 11.00

Hlásíte se svému vyučujícímu

 

4. OPRAVNÉ ZKOUŠKY – 30. 08. 2024, 9:00

 • AJ – S3B

Hlásíte se svému vyučujícímu

 

MOŽNOST KONZULTACE PŘED DOPLŇUJÍCÍ A OPRAVNOU ZKOUŠKOU

Termín: 27. 08. 2023 – 11:00 - 15:00 – nutno předem domluvit konkrétní čas (e-mail, tel.)

 

 

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 25.6.2024 13:04  •  Přečteno: 114x

Seznam pomůcek na školní rok 2024/2025 - 2. stupeň

Třída - 6.

 • 4x 544, 2x 460, 1x 540, 9x 564, 4x 560,1x notýsek A6 linkovaný, 1x linkovaný blok A4, 1x nelinkovaný blok A5, podložky do sešitů
 • čtvrtky A3 10x, A4 – 10x, bílé, vodovky, tempery, voskovky, lepidlo, nůžky, tuš plus pero na kresbu tuší, široký a úzký štětec placatý (malba temperou), tlustý a úzký štětec kulatý (malba akvarelem), barevné papíry, uhly – černé, paleta, kelímek, podložka na lavici

Třída – 7.

 • 4x 544, 2x 460, 1x 540, 9x 564, 4x 560,1x notýsek A6 linkovaný, 1x linkovaný blok A4, 1x nelinkovaný blok A5, podložky do sešitů, 5x milimetrový papír
 • čtvrtky A3 10x, A4 – 10x, bílé, vodovky, tempery, voskovky, lepidlo, nůžky, tuš plus pero na kresbu tuší, široký a úzký štětec placatý (malba temperou), tlustý a úzký štětec kulatý (malba akvarelem), barevné papíry, uhly – černé, paleta, kelímek, podložka na lavici

Třída – 8.

 • 4x 544, 2x 460, 1x 540, 9x 564, 4x 560,1x notýsek A6 linkovaný, 1x linkovaný blok A4, 1x nelinkovaný blok A5, podložky do sešitů
 • čtvrtky A3 10x, A4 – 10x, bílé, vodovky, tempery, voskovky, lepidlo, nůžky, tuš plus pero na kresbu tuší, široký a úzký štětec placatý (malba temperou), tlustý a úzký štětec kulatý (malba akvarelem), barevné papíry, uhly – černé, paleta, kelímek, podložka na lavici

Třída – 9.

 • 4x 544, 2x 460, 1x 540, 9x 564, 4x 560,1x notýsek A6 linkovaný, 1x linkovaný blok A4, 1x nelinkovaný blok A5, podložky do sešitů, 5x milimetrový papír
 • čtvrtky A3 10x, A4 – 10x, bílé, vodovky, tempery, voskovky, lepidlo, nůžky, tuš plus pero na kresbu tuší, široký a úzký štětec placatý (malba temperou), tlustý a úzký štětec kulatý (malba akvarelem), barevné papíry, uhly – černé, paleta, kelímek, podložka na lavici

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 23.6.2024 14:05  •  Přečteno: 105x

Seznam pomůcek na školní rok 2024/2025 - 1. stupeň

Seznam pomůcek na školní rok 2024/25

 

1. třída 

 • Podle informací na červnové třídní schůzce

 

2.  třída

 • Sešity: 512 - 4x, 513 - 3x, 520 - 1x, 5110 - 1x
  • Cvičební úbor: tričko, šortky, tepláky, obuv do tělocvičny i na venkovní hřiště
  • Výtvarné potřeby: 20x čtvrtka A4, 10x čtvrtka A3, barevné papíry

vybavený kufřík (vodovky, tempery, kelímek na vodu, štětce, voskovky, modelína, podložka na modelování, nůžky, tyčinkové lepidlo…)

 

3.  třída

 • Sešity: 523 - 7x, 5110 - 1x
  • Cvičební úbor: tričko, šortky, tepláky, obuv do tělocvičny i na venkovní hřiště
  • Výtvarné potřeby: 20x čtvrtka A4, 10x čtvrtka A3, barevné papíry

vybavený kufřík (vodovky, tempery, kelímek na vodu, štětce, voskovky, modelína, podložka na modelování, nůžky, tyčinkové lepidlo…)

 

4. a 5. třída

 • Sešity: 523 - 4x, 524 - 2x, 544 - 4x, 440 ev. 460 - 1x
  • Cvičební úbor: tričko, šortky, tepláky, obuv do tělocvičny i na venkovní hřiště
  • Výtvarné potřeby: 20x čtvrtka A4, 10x čtvrtka A3, barevné papíry

vybavený kufřík (vodovky, tempery, kelímek na vodu, štětce, voskovky, modelína, podložka na modelování, nůžky, tyčinkové lepidlo…)

 

Upřesnění a doplnění požadavků proběhne v září po dohodě s vyučujícími.

Autor: Martina Medková  •  Vydáno: 17.6.2024 7:43  •  Přečteno: 153x

2. stupeň – OZP Živohošť

Týden od 13. do 17. května jsme společně strávili v rekreačním středisku Stará Živohošť.
A jak jsme se měli?

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 27.5.2024 13:02  •  Přečteno: 294x

Ocenění nejlepších studentů

Ocenění nejlepších studentů

 

30. duben byl nejenom posledním dnem, kdy se studenti 4. ročníků loučili se svým středoškolským životem, ale byl také příležitostí odměnit ty, kteří úspěšně reprezentovali naši školu ve školních, okresních a krajských kolech soutěží Finanční gramotnost a Ekonomická olympiáda.

 

Odměnu z rukou paní ředitelky Mgr. H. Pondělíčkové převzali:

 • E. Kresan (S4A)
 • N. Dohnal (S4A)
 • J. Jirkal (S4B)

 

A. Cilcová

 

Ocenění studenti

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 20.5.2024 10:10  •  Přečteno: 376x

Vyhlášení výsledků 1. kola přijímacího řízení na Školu Kavčí hory - Mateřskou školu, Základní školu a Střední odbornou školu služeb, 140 00 Praha 4

Výsledky přijímacího řízení na obory vzdělávání 75-41-M/01 Sociální činnost a 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost jsou zveřejněny v systému DiPSy. Uchazeč zadá ve veřejné části systému (nemusí být ověřena identitou občana) své registrační číslo a bude mu zpřístupněn výsledek řízení.

Autor: Jana Vrbová  •  Vydáno: 15.5.2024 10:20  •  Přečteno: 472x

Negativní dopady kouření - projekt osmých tříd

 

Žáci osmých tříd se zapojili do projektu zaměřeného na škodlivost nikotinu a tabáku. V rámci této iniciativy se žáci naučili o negativních dopadech kouření na zdraví a společnost. Vytvořili prezentace, diskutovali o vlivu kouření na jejich vlastní životy a prozkoumávali strategie prevence.

Tato zkušenost nejenže zvýšila povědomí o škodlivosti tabáku, ale také rozvinula dovednosti v oblasti prevence. Projekt pomohl žákům pochopit důležitost zdraví a přispěl k vytvoření zdravějšího prostředí ve škole i ve svém okolí.

 

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 18.4.2024 12:13  •  Přečteno: 380x

Poslední Kavky Environmental Challenge 2023/2024

Poslední Kavky Environmental Challenge 2023/2024

Půda?!

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 12.4.2024 14:24  •  Přečteno: 418x

Odpady - zhodnocení třetí výzvy

Odpady - zhodnocení třetí výzvy

Třetí "výzva" letošního školního roku se zabývala problematikou odpadu.

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 10.4.2024 8:45  •  Přečteno: 370x

Mikroklima okolí školy

V uplynulém školním roce byli žáci osmé třídy zapojeni do projektu „Mikroklima okolí školy“, který zaštiťuje ekocentrum Koniklec a naše škola se ho již tradičně účastní. V minulosti jsme díky bádání v rámci projektu získali vyvýšené záhony.

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 15.3.2024 13:59  •  Přečteno: 398x

Letní školní družina 2024

V termínu od 1. 7. 2024 do 26. 7. 2024 bude v provozu školní družina První jazykové školy v Praze 4, Praha 4 Horáčkova 1100.

 

Více informací k LŠD ZŠ Horáčkova  611 kB
pdf
Přihláška do LŠD ZŠ Horáčkova  617 kB pdf 
     

 

V termínu od 29. 7. 2024 do 23. 8. 2024 bude v provozu školní družina Základní školy, Praha 4, Na Chodovci 54.

 

Více informací k LŠD ZŠ Na Chodovci  303 kB pdf 
Přihláška do LŠD ZŠ Na Chodovci  525 kB pdf 
     

 

V případě zájmu je nutné přihlášky odevzdat na uvedených školách nejpozději do

31. 5. 2024.

Autor: Jana Králová  •  Vydáno: 14.3.2024 16:40  •  Přečteno: 752x

Přednáška pro rodiče - Co řeší naše děti (cyklus přednášek)

 

 

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 19.2.2024 17:53  •  Přečteno: 518x

Kavky Environmental Challenge – Odpady (výzva na březen)

Kavky Environmental Challenge – Odpady (výzva na březen)

Při venkovní procházce můžeme vidět nejen probouzející se přírodu, ale také spousty odpadků, které se různě povalují a příroda je ještě nestačila schovat pod svou zeleň. 

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 19.2.2024 17:30  •  Přečteno: 407x

Kavky Environmental Challenge "To je ale počasí..." - vyhodnocení

Kavky Environmental Challenge "To je ale počasí..." - vyhodnocení

Počasí nás ovlivňuje denně, a ne vždy je podle našich představ.

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 13.2.2024 14:56  •  Přečteno: 444x

Strana:  1 2 3 4 5 6 7 8 9   další » ... 13

EVROPSKÁ UNIE * Evropské strukturální a investiční fondy * OP Praha - pól růstu ČR 

Modernizace učebny přírodovědného vzdělávání spolu s podporou využití digitálních technologií ve výuce a zajištění jejich bezdrátové konektivity

je spolufinancován Evropskou unií.

Stručný popis projektu:

Projekt je zaměřen na modernizaci přírodovědné učebny. Projekt je tedy plně v souladu s činností žadatele, kterou je vzdělávání a výchova dětí a mládeže. Modernizací dojde ke zkvalitnění výuky odborných přírodovědných předmětů, čímž dojde k posílení zájmu žáků o výuku těchto předmětů.

Doba realizace projektu byla do 31.10.2021.


Loga - projekt doučováníOd září 2021 do 30.6.2023 jsme se zapojili do aktivit Národního plánu doučování.

Finanční prostředky jsme čerpali na skupinové i individuální doučování žáků z programu „Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy".

Cílem doučování bylo především narovnání vzdělanostních rozdílů ve výsledcích vzdělávání a eliminace negativních dopadů výluk prezenční výuky na výsledky vzdělávání žáků, k nimž došlo v souvislosti s pandemií Covid-19.

 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent